KBS Franciscus in Maarssen
Zoekt een enthousiaste en gedreven
Groepsleerkracht 7
(fulltime en parttime bespreekbaar)

 

KBS Franciscus is een open katholieke basisschool met 330 leerlingen verdeeld over 14 groepen. Het team van KBS Franciscus streeft ernaar dat de leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Wij streven ernaar dat alle leerlingen zich zo volledig mogelijk kunnen ontplooien met inzet van hun eigen talenten. Dit proberen wij te bereiken d.m.v. handelingsen
opbrengstgericht te werken. Wij besteden veel aandacht aan de kernvakken, waarbij er ook aandacht is voor de andere vakgebieden. Daarnaast is een goede relatie met ouders voor ons belangrijk om zo goed mogelijk samen de belangen van de leerlingen behartigen.

Onze nieuwe collega:
● Heeft affiniteit met het werken met leerlingen in de bovenbouw.
● Heeft een open en positieve houding naar kinderen, collega’s en ouders.
● Gaat in op verschillen tussen leerlingen en zet dit om in aanpak/werkwijze.
● Levert een positieve bijdrage aan de organisatie.
● Is bereid de katholieke identiteit uit te dragen.
● Is in het bezit van een PABO-diploma.

Wij bieden:
● Een geweldige groep (24) leerlingen.
● Bij goed functioneren na 4 maanden een vaste aanstelling.
● Volop scholingsmogelijkheden.
● Een goede begeleiding binnen een fantastisch team.
● Mooie arbeidsomstandigheden (pauze, Chromebook e.d.)

 

Uw sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail: directie@kbsfranciscus.nl,
gericht aan dhr. S. van Slooten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de school via telefoonnummer
0346-562629 of kunt u kijken op de website van de school
www.kbsfranciscus.nl .