Taal en Spelling

Spellingcategorie oefenen

Kies Spelling/ werkbladen generen, Spelling/ oefenen en dictee, Spelling/ spelletjes en/of Spelling/ woorden flitsen.
Klik op de methode “Taal Actief”, dan op groep 5 en vervolgens op de categorie die geoefend moet worden.

Junior Einstein

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden