Taal en spelling

Posted by 17 november 2017 Geen categorie No Comments

Oefenen spellingcategorieën

Kies Spelling/ werkbladen generen, Spelling/ oefenen en dictee, Spelling/ spelletjes en/of Spelling/ woorden flitsen.
Klik op de methode “Taal Actief”, dan op groep 6 en vervolgens op de categorie die geoefend moet worden.

Taal/spelling Junior Einstein

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden