Schoolgids KBS Franciscus

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vanuit het ministerie OC&W zijn instrumenten voor kwaliteitsbeleid van scholen ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is de schoolgids. In deze gids vindt u alle nodige informatie die betrekking heeft op de gang van zaken in onze school.
De gids bestaat uit een algemeen gedeelte en een deel dat specifiek betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. Dit laatste deel, hoofdstuk 9 en 10, zal elk jaar opnieuw worden uitgegeven, vandaar dat wij gekozen hebben voor een losbladig systeem, zodat u zelf oude informatie, daar waar nodig, kunt vervangen door nieuwe.

Het kiezen van een juiste basisschool is niet altijd even gemakkelijk. U kiest immers voor een langere periode van contact met mensen en een vorm van onderwijs, die u aanspreekt en waarvan u vindt dat het bij uw kind(eren) past.

Wij hopen dat deze schoolgids u behulpzaam kan zijn bij het maken van die keuze. Tevens hopen wij dat u, als uw keuze op onze school is gevallen, achteraf kunt concluderen dat het een goede keuze is geweest.

Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen en /of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij de directie van de school terecht.

Vriendelijke groet,

Directie en team katholieke basisschool Franciscus

Schoolgids 2019

Jaarkalender

hoofdstuk 9 en 10