Team

KBS Franciscus heeft een professioneel en enthousiast team. We hebben een goede balans in onderwijservaring. Binnen ons team hebben wij veel expertise o.a. op het gebied van coöperatief leren, het jonge kind, reken-, taal- en leesonderwijs, dyslexie, extra zorg voor leerlingen, gedragsspecialisme, bewegingsonderwijs, ICT/mediawijsheid, passend onderwijs, hoogbegaafdheid en creatieve vorming. Op onze school zien wij de leerkracht als spil van het gehele onderwijsproces. Vandaar dat we samen met onze leerkrachten ontwikkeldoelen vaststellen, veel van elkaar leren en continu bijscholen. We zijn een lerende organisatie. Samen zorgen we ervoor dat KBS Franciscus iedere dag een leerzaam thuis voor onze leerlingen is waar iedereen zich thuis voelt.

Namen van de teamleden van links naar rechts:

Rij boven:   juf Betty – juf Anne-Marie – juf Joyce – juf Maartje

Rij 2 staand: juf Mariska – meester Stephan – juf Sigrid – juf Anita – juf Kerry – juf Ivanka – juf Babette –

juf Jennifer – juf Hanaa – juf Noëlle – meester Jeroen – meester Bram – juf Rozemarijn – juf Monique

Rij zittend op de bank: juf Mirella – juf Els – juf Elly – juf Sylvia – juf Mieke

Rij zittend op de grond: juf Leonie – juf Michelle –  juf Mayke – juf Eveline