Schooltijden / rooster

KBS Franciscus volgt een continurooster.
Onze schooltijden zijn als volgt:

Dagen v/d week
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Onderbouw (groep 1-2)
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
Midden- bovenbouw (groep 3 t/m 8)
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur

Vakanties / studiedagen / groep 1-2 vrij

Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 06 januari 2023
Krokusvakantie: 27 februari t/m 03 maart 2023
Goede vrijdag: 07 april 2023
Pasen: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: start op 10 juli 2023 (om 12.00 uur)

Studiedagen:
07-10-2022
06-12-2022
06-02-2023
24-05-2022
16-06-2023

Groep 1-2 vrij:
26-09-2022
04-11-2022
13-02-2023
24-03-2023
30-05-2023

 
Jaarkalender

Protocol continurooster