In ons jaarverslag 2016 – 2017 blikken we terug op de
ondernomen activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te
relateren aan het Schoolplan 2016-2020 van waaruit het
jaarplan 2016-2017 is gevormd. Samen met het Schoolplan
en het jaarplan maakt dit jaarverslag deel uit van onze
kwaliteitscyclus. Binnen het jaarverslag wordt een beeld
gegeven over de verbeterpunten en welke stappen hiervoor
zijn genomen. Hierbij maken wij onderscheid tussen:
1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema’s uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie ‘divers’ We geven per onderdeel een korte evaluatie met eventuele
vervolgstappen. Eventuele aandachtspunten zullen worden
beschreven in het jaarplan 2017-2018.