Informatie m.b.t. de zorg aan hoogbegaafde kinderen

Wij streven naar het bieden van goed en passend onderwijs aan ieder kind. Zorg is een ruim begrip en omvat op de scholen van onze stichting een brede horizon. Oftewel, wij hebben als doel elke zorg te herkennen, erkennen en te begeleiden. De uitvoering van zorg is onderverdeeld in niveaus. Niveaus in zorg vanaf een gemiddelde intelligentie naar beneden en zorg vanaf een gemiddelde intelligentie naar boven.

Een van de speerpunten binnen onze stichting is de zorg voor kinderen van een gemiddelde intelligentie naar hoge intelligentie. Hiervoor gebruiken wij een instrument: de DHH. De DHH is een signaleringsinstrument dat als een zeef de leerlingen van een groep filtert op zorg van een gemiddelde intelligentie tot hoge intelligentie. Alle leerlingen in groep 1, 3 en 5 van onze stichting worden in de maand oktober door de eigen leerkracht gescreend. Daarnaast gebruiken leerkrachten, indien nodig dit signaleringsinstrument om duidelijkheid te krijgen bij de andere leerjaren.

Binnen de zorgniveaus worden verschillende vormen van begeleiding en hulp toegepast. Een voorbeeld is R.T. (remedial teaching) Na studie en onderzoek is gebleken dat ook kinderen met een zeer hoog IQ (hoogbegaafd) R.T. nodig hebben.

Twee leerkrachten van onze scholenstichting zijn als coördinator aangesteld voor deze groep zorgleerlingen. Zij hebben zich gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid en bieden R.T. aan hoogbegaafde kinderen van de vier scholen. Daarnaast bieden zij ondersteuning en begeleiding aan de leerkracht bij wie het hoogbegaafde kind in de groep zit. Wanneer een kind gesignaleerd wordt met zorg naar boven, horen ouders dat van de leerkracht.

Ouders gaan samen met de leerkracht in gesprek over de zorg en over de stappen die gezet gaan worden om het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden en goed en uitdagend onderwijs te bieden. Een van die stappen is R.T. in een groepje gelijken op één van de vier scholen, een dag in de week, onder begeleiding van de coördinatoren hoogbegaafdheid. Wij noemen deze vorm van remedial teaching ‘Plusgroep’. Binnen de plusgroep wordt er gewerkt met modules. Ouders dragen zelf zorg voor het vervoer naar en van de locatie.

De plusgroepsbijeenkomsten worden gehouden op basisschool de Pionier in Maarssen. Jaarlijks is er na een aantal plusgroepsbijeenkomsten een algemene ouderavond. Heeft u vragen over de plusklas of wilt u meer algemene informatie over ons beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Ivanka Lemaire.

Meer Hoogbegaafdheid