Over de school

De Franciscus is een bruisende, katholieke basisschool, gevestigd in Zwanenkamp in Maarssenbroek. Een enthousiast team verzorgt het onderwijs voor ruim 330 leerlingen.
Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het hele team is opgeleid tot Kanjertrainer en vanaf 2016 is de school officieel een Kanjerschool. .

Onze School

Schoolgids

Vanuit het ministerie OC&W zijn instrumenten voor kwaliteitsbeleid van scholen ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is de schoolgids. In deze gids vindt u alle nodige informatie die betrekking heeft op de gang van zaken in onze school. De gids bestaat uit een algemeen gedeelte en een deel dat specifiek betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar.

Schoolgids

Ouderraad

Het nieuwe schooljaar is net gestart en we zijn al weer volop bezig. Nadat we voor de zomervakantie afscheid hebben genomen van een aantal leden, mogen we in ieder geval een nieuw lid verwelkomen. Hopelijk zullen er nog meer nieuwe leden bij ons aansluiten, want hulp kunnen we goed gebruiken.

Ouderraad

Contact

Contact opnemen met een meester of juf? Klik op de onderstaande link om alle gegevens van onze meesters en juffen te zien!
Contact algemeen
Telefoon: 0346 – 562 629
Email: info@kbsfranciscus.nl,
Web: KBS franciscus

Bekijk gegevens

Nieuws

MR-bericht vergadering 03-12-2019

| Algemeen nieuws, Medezeggenschapsraad | No Comments

Agenda 1. Vanuit de MR zal van iedere vergadering een mr-bericht worden gemaakt, dat voor de ouders en leerkrachten is bedoeld. 2. De werkgroep identiteit heeft een notitie identiteit vastgesteld….

Notulen MR vergadering 21-03-2019

| Algemeen nieuws, Medezeggenschapsraad | No Comments

Datum 21-3-2019 Aanwezig Leonie(LO), Mirella(MS), Kostis (KP), Joyce(JG), Michelle(MT), Sabah (SK) en Stephan (SvS) Afwezig – Notulist Joyce   Opening/ mededelingen JG opent de vergadering en heet in het bijzonder…

Korfbal toernooi 22 juni 2019

| Algemeen nieuws, Nieuws bovenbouw, Nieuws onderbouw | No Comments

Ook dit jaar organiseert korfbalvereniging OVVO/de Kroon weer een korfbaltoernooi. Op zaterdag 22 juni 2019 zal dit toernooi gaan plaats vinden Korfbal is de enige sport, waarbij jongens en meisjes…