Over de school

De Franciscus is een bruisende, katholieke basisschool, gevestigd in Zwanenkamp in Maarssenbroek. Een enthousiast team verzorgt het onderwijs voor ruim 350 leerlingen.
Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het hele team is in 2013-2014 opgeleid tot Kanjertrainer.

Onze School

Schoolgids

Vanuit het ministerie OC&W zijn instrumenten voor kwaliteitsbeleid van scholen ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is de schoolgids. In deze gids vindt u alle nodige informatie die betrekking heeft op de gang van zaken in onze school. De gids bestaat uit een algemeen gedeelte en een deel dat specifiek betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar.

Schoolgids

Ouderraad

Het nieuwe schooljaar is net gestart en we zijn al weer volop bezig. Nadat we voor de zomervakantie afscheid hebben genomen van een aantal leden, mogen we in ieder geval een nieuw lid verwelkomen. Hopelijk zullen er nog meer nieuwe leden bij ons aansluiten, want hulp kunnen we goed gebruiken.

Ouderraad

Contact

Contact opnemen met een meester of juf? Klik op de onderstaande link om alle gegevens van onze meesters en juffen te zien!
Contact algemeen
Telefoon: 0346 – 562 629
Email: info@kbsfranciscus.nl,
Web: KBS franciscus

Bekijk gegevens

Nieuws

Notulen 21-06-2018

| Algemeen nieuws, Medezeggenschapsraad | No Comments

Notulen MR 21 juni 2018 Aanwezig: CV, LO, AS, MS, MT, JdG Afwezig: Niemand  CV opent de vergadering  Formatie gr 1/2 : Is besproken  Ambitiegesprek: Punten worden…

Maandmemo oktober 2018

| Algemeen nieuws, Maandmemo | No Comments

Over drie weken start alweer de herfstvakantie en ronden we het eerste blok van het schooljaar af. De tijd van aan elkaar en aan je nieuwe groep wennen is dan…

Maandmemo september 2018

| Algemeen nieuws, Maandmemo | No Comments

Afgelopen maandag ging de school weer open en het was heerlijk om iedereen weer terug te zien na zes weken. Ik hoop dat alle ouders en kinderen een fijne vakantie…

Maandmemo juli 2018

| Algemeen nieuws, Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s) en verzorger(s), Dit is alweer de laatste maandmemo van het schooljaar. Nog twee schoolweken en de zomervakantie gaat beginnen. We kijken terug op een schooljaar waarin de school…