Over de KBS Franciscus school

KBS Franciscus de basisschool in Maarssen!

Een enthousiast team verzorgt het onderwijs voor ruim 350 leerlingen. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het hele team is in 2013-2014 opgeleid tot Kanjertrainer.
De leeromgeving is veilig en prettig. In deze leeromgeving worden de kinderen uitgedaagd om, op hun eigen niveau, zo goed mogelijk te presteren.

Via deze website houden we u graag op de hoogte over alle belangrijke zaken van onze school.
Op deze site vindt u informatie over onze school, die voor u als (aanstaande) ouder en voor uw kinderen belangrijk is om te weten. Actuele informatie over onze organisatie, nieuwsbrieven, de Schoolgids, de jaarkalender, fotoalbums kunt u er vinden, evenals nieuws over de MR en de OR.
Maar zeker zo interessant is de informatie van de verschillende groepen. Ook de oefenpagina’s van de verschillende groepen zijn handig om te gebruiken als uw kind thuis gericht wilt oefenen.

 

Privacy beleid

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging
daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en
gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers
strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Meer informatie hierover vind u op
www.privacyconvenant.nl.

Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die
toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

In het Privacyreglement van Scholenstichting Pastoor Ariëns is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van de stichting, www.spamaarssen.nl onder het kopje ‘beleid’.

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben over ons privacy beleid dan kunt u mailen naar: secretariaat@spamaarssen.nl

 

 

 

Scholen op de kaart.

 

Brede School