Ouderraad

Het nieuwe schooljaar is net gestart en we zijn al weer volop bezig. Nadat we voor de zomervakantie afscheid hebben genomen van een aantal leden, mogen we in ieder geval één nieuw lid verwelkomen. Hopelijk zullen er nog meer nieuwe leden bij ons aansluiten, want hulp kunnen we goed gebruiken.

Meer lezen

Medezeggenschapsraad

Met de medezeggenschapsraad (MR) worden ouders en leerkrachten betrokken bij het beleid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee groepen: vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel en de vertegenwoordigers van de ouders.

Meer lezen