Notulen MR vergadering 27-11-2018

Posted by 17 mei 2019 Medezeggenschapsraad No Comments

Werkverdeling
Het werkverdelingsplan is besproken. Dit is nu nieuw in de CAO voor 2019. Het team krijgt een bepalende rol bij de werkverdeling. De invoerdatum is uiterlijk 1 augustus 2019. We bespreken dat SvS 21 maart a.a. het werkverdeling concept af heeft voor de MR vergadering en dit voor die tijd met de PMR heeft besproken.

Notulen MR vergadering 21

Leave a Reply

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden