Notulen MR vergadering 21-03-2019

Datum 21-3-2019
Aanwezig Leonie(LO), Mirella(MS), Kostis (KP), Joyce(JG), Michelle(MT), Sabah (SK) en Stephan (SvS)
Afwezig
Notulist Joyce

 

Opening/ mededelingen

JG opent de vergadering en heet in het bijzonder SK, ons nieuwe MR lid, en de leerkracht SK van gr 6 welkom.

 

Agenda zonder SvS:

Snappet

SK, leerkracht van gr 6 legt uit:

  • hoe wij als Franciscusschool hiermee bekend zijn geworden 
  • hoe het werkt
  • wat je als leerkracht ermee kunt 
  • wat de leerlingen ermee kunnen
  • wat het voordeel is
  • waar je wel op moet letten, bijvoorbeeld handschrift

Tot slot mogen we zelf even kort ermee werken.

Notulen MR vergadering

Leave a Reply

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden