Nieuwsbrief start schooljaar 2017-2018

Posted by 22 augustus 2017 Geen categorie No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hartelijk welkom allemaal weer terug op school. Na zes weken is het goed om al die vrolijke gezichten weer te zien en de verhalen te horen. We hebben er zin in en de meeste kinderen ook. U zult zien, we zijn zo weer gewend aan het ritme van school. Alle nieuwe kinderen en ouders/verzorgers van harte welkom bij ons op school. Wij wensen iedereen een goed en leerzaam schooljaar.
Over anderhalve week zal de maandmemo verschijnen, maar om u toch al eerder van belangrijke informatie te voorzien krijgt u deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Nieuwe website
In de zomervakantie is er druk gewerkt aan een nieuwe website. Inmiddels staat onze nieuwe website online, maar zijn er nog veel aanpassingen nodig. De informatie is nog niet kloppend of volledig evenals de stijl. De aankomende weken zullen wij dit verder gaan ontwikkelen naar wens. Onze excuses voor het ongemak.

Ophalen leerlingen groep 1 en 2
Bij het ophalen van de leerlingen uit de groepen 1 en 2 maken wij hier op school gebruik van de kleuren van het schoolplein. De stenen randen om de bomen op het schoolplein hebben allemaal een andere kleur en corresponderen met het verzamelpunt van de groep. De verdeling van de groepen is als volgt:

● ‘groene’ boom : groep 1a juf Noëlle / juf Els
● ‘gele’ boom : groep 1b juf Marianne / juf Roeline
● ‘rode’ boom : groep 2a juf Babette / juf Leonie
● ‘oranje’ boom : groep 2b juf Maartje / juf Eveline

Wij willen u vragen om bij het ophalen aan de kant van het hek te blijven wachten bij de kleur van de groep. Vanwege het continurooster is het belangrijk dat de leerlingen op vrijdagmiddag tijdig van het plein af zijn, zodat de andere groepen tijdens het buitenspelen er weer gebruik van kunnen maken.

Informatie naar ouders
Alle informatie die naar ouders uitgaat, is digitaal. De jaarkalender heeft u voor de zomervakantie per DigiDUIF ontvangen, deze wordt vandaag ook per gezin op papier meegegeven. Algemene schoolinformatie zullen we zo veel mogelijk op vrijdag via DigiDUIF naar ouders versturen. Indien uw mailadres verandert of u wilt dat nog iemand de informatie ontvangt van
onze school, kunt u dat zelf veranderen dan wel aanvullen in uw account Wij kunnen uw gegevens niet aanpassen.

Informatieavonden
U bent gewend dat aan het begin van het schooljaar voor alle groepen een informatieavond wordt georganiseerd. Dit schooljaar wordt er alleen voor de groepen 1, 2, 3 en 8 een gezamenlijke informatieavond georganiseerd Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) en krijgt u belangrijke informatie over het leerjaar waarin uw kind zit. Op de jaarkalender ziet u wanneer de avond is. De avonden starten om 19.00 uur.

Startgesprekken
Ook dit jaar nodigen wij alle ouders uit voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind(eren). Voor het startgesprek ontvangt u een vragenlijst. Wilt u deze vragenlijst uiterlijk een week voor het startgesprek inleveren bij de leerkracht, zodat deze dit mee kan nemen in de voorbereiding. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 krijgen ook een vragenlijst en worden ook uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens het startgesprek. U ontvangt a.s. vrijdagmiddag om 16.00 uur een uitnodiging voor het startgesprek via Digiduif. Vanaf die tijd kunt u zich voor het
gesprek inschrijven.

In de loop van het jaar zijn er nog 2 gespreksavonden gepland waarop u als ouders kunt aangeven de leerkracht te willen spreken en andersom kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek met de leerkracht. Na het rapport in februari wordt u uitgenodigd voor een rapportgesprek. Op de jaarkalender vindt u alle data.

Ziekmeldingen
Onze school is bereikbaar op telefoonnummer 0346-562629. U krijgt altijd een keuzemenu. Kies 1 als u iemand van het team of de directie wilt spreken. Kies 2 als u uw kind wilt ziek melden. U hoort dan het antwoordapparaat en u kunt een boodschap inspreken.

Aanvragen speciaal verlof
Indien het nodig is om verlof aan te vragen om een bijzondere reden, kunt u hiervoor een formulier ophalen bij de administratie. De directie zal het
verzoek beoordelen en u daarover een schriftelijke reactie geven.

Fietsen
Gezien het beperkte aantal stallingplaatsen, mogen alleen leerlingen die verder dan 10 minuten lopen van school wonen, op de fiets naar school komen. Een plattegrond met een cirkel rond onze school, hangt in de gang van de onderbouw.

Een lijst met namen van leerlingen die zich vorig jaar hebben aangemeld voor een fietsplek, is terug te vinden in de gang van de school. Wij verzoeken iedereen te checken of er een fietsplek is aangevraagd. Als de naam van uw kind niet op de lijst staat en u woont buiten de cirkel, kunt zich melden bij de administratie, juf Monique Kaldenbach (kaldenbach@kbsfranciscus.nl) of bij onze conciërge meester Bram. Er zaleen indeling gemaakt worden op beschikbaarheid van de fietsplekken.

Voor de veiligheid van kinderen en ouders vragen we iedereen op de speelpleinen niet te fietsen, de fietsen zoveel mogelijk in of bij de rekken te plaatsen en niet tegen de hekken. Namens de winkeliers van het winkelcentrum het verzoek om geen fietsen bij de winkels te plaatsen als je op school aanwezig bent.

Luizenzakken
Wij gaan ervan uit dat u de (gewassen) luizenzak mee geeft/neemt naar school zodat de jassen weer in de zakken opgehangen kunnen worden. Iedere nieuwe leerling krijgt een luizenzak. Nieuwe luizenzakken zijn tegen betaling van € 1,50 af te halen bij de administratie.

Luizen controle
In de week na iedere vakantie zullen alle leerlingen worden gecontroleerd op luizen/neten. Dit gebeurt door ouders van de groep. Ook deze eerste week zal dat gebeuren. Via de leerkracht krijgt u bericht wanneer de controle in de groep van uw kind(eren) plaats vindt.

Gymles
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn verplicht zich na de gymles op te frissen. Naast sportkleding moeten ze dus ook een handdoek meenemen. Wilt u zo vriendelijk zijn om spullen, die verloren kunnen gaan, zoveel mogelijk te voorzien van namen. Hierbij kunt u denken aan sportkleding en –schoenen, jassen, laarzen, bekers, broodtrommels, tassen e.d. In de gang (ingang bovenbouw) staat een krat waar gevonden voorwerpen verzameld worden. Vóór elke vakantie zullen deze spullen worden opgeruimd.

Gymnastiektijden per groep
1 dagelijks
2 dagelijks
3 donderdag en vrijdag
3-4 donderdag en vrijdag
4 donderdag en vrijdag
5 dinsdag en vrijdag
5-6 dinsdag en vrijdag
6 dinsdag en vrijdag
7 dinsdag en donderdag
7-8 donderdag en vrijdag
8 dinsdag en vrijdag

Traktaties
Uiteraard mag ieder kind in de groep trakteren als het jarig is. Dat is heel
feestelijk en gezellig. Als team vragen wij u om de traktatie te beperken tot
1 traktatie per kind. Eén (kleine, gezonde) lekkernij of één kleinigheidje
wordt op prijs gesteld. Allebei tegelijk vinden we teveel van het goede.
TSO
Op KBS Franciscus volgen wij een continurooster. Binnen ons continurooster
gaan de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30
– 14.30 uur naar school. De pauze zal in totaal 45 minuten zijn. De
leerlingen van groep 3 t/m 8 eten in de klas met de leerkracht (15 tot 20
minuten) en zullen daaraan voorafgaand of aansluitend 30 minuten buiten
spelen. Op woensdag gaan de leerlingen van 08.30 – 12.30 uur naar school.
De vrijdagmiddag eindigt voor de groepen 1 en 2 om 12.30 uur. Bij de
kleuterklassen zullen de leerkrachten het eten in de klas (gedurende 30
minuten) aan de TSO medewerkers overlaten en zelf met de leerlingen naar
buiten gaan.

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden