MR bericht 11-05-2021

Posted by 13 juli 2021 Medezeggenschapsraad No Comments

Agenda

Notulen 18-02-2021
Notulen en het LO bericht zijn goedgekeurd.

Notulen GMR 25-03-2021
Geen op- of aanmerkingen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het is nog niet bekend hoe hoog de ouderbijdrage gaat worden. Een deel van de ouders heeft nu de helft betaald i.v.m. Corona. Hoe en of de andere helft wordt gevraagd door de OR, is nog niet duidelijk.

Alles bekijken

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden