Maandmemo november 2017

Posted by 3 november 2017 Geen categorie No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na de herfstvakantie is iedereen weer lekker gestart en gaan wij richting de feestelijke decembermaand. Afgelopen weekend is de klok een uur teruggegaan, waardoor de ochtenden niet meer zo donker zijn.
De afgelopen periode zijn er veel leerkrachten die meer of extra hebben gewerkt om de ontstane afwezigheid van collega’s op te vangen. Ik merk steeds meer dat het lastig is om vervanging voor de groepen extern te regelen. Gelukkig staat er binnen de Franciscus een team klaar dat elkaar helpt en het beste voor de school en haar leerlingen voor heeft. Als directeur geeft dit een fijn gevoel en ik ben dan ook trots op het team, zoals deze zaken en/of problemen opvangt. Een stabiel team waar leerlingen, ouders en ik op kunnen bouwen.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

 
Opbrengstgericht werken
Op maandag 23 oktober had het team van KBS Franciscus een studiedag over opbrengstgericht werken. Door opbrengstgericht te werken is de school meer gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit doen de
leerkrachten en de directie door het onderwijs aan te passen aan de hand van meetbare resultaten. Op de studiedag hebben de leerkrachten geleerd om doelgerichter naar de meetbare resultaten te kijken, waarna zij een
actieplan kunnen opstellen met meetbare doelen. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep overzichtelijker en beter te hanteren. De aankomende maanden zullen wij dit nog verder vorm gaan geven, waarna het een nog prominentere plaats zal krijgen binnen ons onderwijs.

Nieuwe leerkracht
Vanaf 1 december zal juf Anne-Marie gaan werken in groep 1b op woensdag t/m vrijdag. Zij zal vanaf volgende week op de vrijdagen alvast kennis komen maken met de school en de leerlingen. Wij wensen haar veel werkplezier en een fijne tijd op de Franciscus.

Leerlingenraad
Op woensdag 25 oktober is de leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Uit elke klas is een leerling afgevaardigd (3 t/m 8). Tijdens de leerlingenraad is vooral uitgelegd wat een leerlingenraad doet en heeft de raad meegedacht met een aantal ingebrachte punten vanuit de klassen en vanuit school. Zowel de samenstelling als de notulen zijn (binnenkort) zichtbaar op de website van de school en in de gang op het prikbord tussen de onder en de bovenbouw.

Brandoefening
Minstens twee keer per jaar houden wij met de kinderen een brandoefening. De eerste keer heeft op woensdag 25 oktober plaatsgevonden. Met de kinderen bespreken we de ontruimingsprocedure en na afloop wordt de oefening besproken. Bij ieder lokaal hangt een plattegrond met vluchtwegen en de ontruimingsprocedure. Bij een
ontruiming gaan alle groepen volgens een eigen vluchtroute de school uit. De kinderen mogen daarbij niets meenemen, dus ook geen jas. Alle groepen verzamelen op de parkeerplaats bij het winkelcentrum ‘Zwanenkamp’ tot het sein “veilig” wordt gegeven. Er werd tijdens de brandoefening goed gehandeld en we kunnen tevreden terugkijken.
Uiteraard kom je altijd een paar verbeterpunten tegen. Deze worden besproken en eventueel in het protocol aangepast.

Kanjerschool
Na jarenlange training mag de Franciscus zich vanaf heden Kanjerschool noemen. Op maandag 30 oktober was de feestelijke opening van de Kanjerweek, waarbij de school het predicaat Kanjerschool ontving. De opening op het versierde plein, waarbij door de leerlingen het complimentenlied werd gezongen was erg mooi. Er kwam een heuse
Kanjertijger het predicaat uitreiken, waarbij de leerlingen ook allemaal een kleinigheidje kregen. Het predicaat werd ontvangen door zowel
Monique Tydeman, de oude directeur van de school die de Kanjertraining vanaf het begin heeft gestart en de huidige directeur Stephan van Slooten. De aankomende week zal er in alle klassen extra aandacht zijn voor Kanjertraining en hebben de ouders de gelegenheid zich in te tekenen om de lessen bij te wonen. Als Franciscus een mooi resultaat,
maar nog belangrijker om de sfeer en veiligheid in de hele school goed te blijven waarborgen!

Schoolfruitproject
Dit schooljaar zullen wij meedoen met een gesubsidieerd schoolfruitproject van 13 november 2017 t/m 20 april 2018. Uw kinderen krijgen dan 3x per week groente of fruit als 10-uurtje of bij de lunch. Hierover ontvangt u nog nadere informatie.

Jeugdsportfonds gemeente Stichtse Vecht
Helaas was onlangs in het nieuws dat het aantal Nederlandse gezinnen in de bijstand nog steeds groeit. Dit betekent dat het voor kinderen uit deze, maar ook andere gezinnen, financieel bijna onmogelijk is om lid te worden van een sportvereniging. Dat is heel erg jammer. Niet alleen omdat kinderen voldoende beweging nodig hebben, maar ook omdat ze op de sportvereniging nieuwe vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten. Daarnaast krijgen kinderen door het beoefenen van een sport meer zelfvertrouwen. Toch zijn er ook voor deze kinderen mogelijkheden om te kunnen sporten. De gemeente Stichtse Vecht is aangesloten bij het Jeugdsportfonds en bij het Jeugdcultuurfonds. Onze directeur is intermediair voor dit fonds. Voor informatie en hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen, vindt u
informatie op de website van de gemeente Stichtse Vecht.
https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-az_42435/product/bijdrage-uit-jeugdsportfonds-ofjeugdcultuurfonds_1088.html

U-pas informatie
Gedurende het schooljaar wordt er 3 of 4 x per jaar een Naschoolse Activiteit aangeboden door KMN Kind&Co. Het aanbod is zeer gevarieerd en meestal zit in ieder blok een activiteit voor ieder leerjaar. Als u in het bezit bent van een U-pas mag uw kind gratis gebruik maken van dit aanbod. U kunt uw kind gewoon aanmelden en vermelden dat er een Upas is. Deze hoeft u alleen te laten zien bij de eerste les. Verder hebben wij ons als school aangemeld bij de U-pas van de gemeente Stichtse Vecht. U kunt voor dit schooljaar een bijdrage voor schoolactiviteiten aanvragen van maximaal 75 euro.
“Schoolactiviteiten zijn de activiteiten die de school organiseert voor scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Denk aan een werkweek, excursies of een schoolkamp. Hieraan kan maximaal € 75 van het kindbudget worden besteed.” Voor onze school vallen deze activiteiten onder de bijdrage voor de oudervereniging. Hoe u deze kosten kunt declareren, vindt u op de website van de U-pas. www.u-pas.nl

Eerste Communie 2018 Stichtse Vecht
Zoals ieder jaar start ook binnenkort in de RK Parochie St. Jan de Doper de voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie voor de ouders en leerlingen uit groep 4. Als uw kind nog niet gedoopt is, is de doop een onderdeel
van het project. De Commuieviering is op zondag 15 april 2018 om 10.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk in Maarssen.
Op maandag 15 januari 2018 vindt de eerste ouderavond plaats. Voor meer informatie en aanmelding: stjandedoper.ec@gmail.com

Zaterdag 18 november
Eindelijk is het dan zover… Sint Nicolaas komt aan in Nederland, dit jaar in de Friese stad Dokkum!

Catecheselessen tot de kerstvakantie
Onze lessen catechese gaan in de weken tot Kerstmis over God. Het is niet zo makkelijk om met kinderen over God te praten en te denken en te voelen hoe God er voor je kan zijn. We gaan het wel proberen, want we vinden het heel erg de moeite waard.
God als onderwerp om les over te geven, kan dat eigenlijk wel? Voor bijna iedereen is dat even schrikken. God is zo groot, heilig en onbegrijpelijk. En voor anderen ook zo verbonden met negatieve ervaringen en strenge beelden, dat het maar de vraag is hoe je God aan kinderen uitlegt. Het begin van het antwoord is dat je God niet kunt uitleggen zoals je een rekensom uit kunt leggen. Je kunt God wel uitleggen zoals je liefde kunt uitleggen. Je kunt zo wel
heel goed kinderen vragen, aanvoelen, laten bedenken en ervaren wat God misschien voor je kan betekenen. Kinderen staan daar open voor, soms veel meer dan je als volwassene verwacht. We gaan samen het grote geheim verkennen, waar je je geborgen bij kunt voelen, geïnspireerd door kunt raken. Met verhalen en gebruiken uit verschillende godsdiensten.
Niemand weet in totaliteit wie God is, hoe God is. God is groter dan alles wat je over God kunt zeggen of denken. Toch willen mensen graag in woorden of beelden weergeven wat God voor hen betekent. Er zijn heel veel verschillende beelden over God, die elkaar aanvullen. God wordt vaak gezien als de Schepper, als het begin van alles. Je kunt God ook ervaren als vriend, die je begrijpt en helpt. Of God zien als de oorsprong van al het goede, mooie en liefdevolle dat we in ons leven ervaren. Het ene beeld van God is niet meer of minder waar of waardevol dan de ander. Het zegt iets over de veelzijdigheid van God.
Met de kinderen verkennen we in de lessen veel verhalen en gebruiken waarin God zich op al die verschillende manieren laat kennen. Verhalen uit de bijbel, maar ook uit andere tradities. Bijvoorbeeld een scheppingsverhaal uit Latijns Amerika en verhalen over Hindoestaanse traditie.
De lessen vormen de aanloop naar Kerstmis, wanneer we vieren dat God geboren wordt als mens. We vieren Kerst als het feest waarop God zich laat kennen aan mensen en geboren wordt als klein kind in de kribbe. Het kleine kind Jezus als God en mens, aan ons mensen gegeven. Zo laat God zich zien aan ons mensen, kwetsbaar als een kind.
Dat feest zullen we vieren in de kerk.

Jarige personeelsleden:
22 november: meester Bram van Wierst
25 november: pastor Hedwig Mensink
Allemaal van harte gefeliciteerd! Een fijne dagen nog vele gezonde jaren toegewenst!

AGENDA
Maandag 30 oktober t/m 3 november: Kanjerweek op school!
Donderdag 2 november: tot en met vandaag kunt u zich bij de leerkracht aanmelden voor de gespreksavond (gr 1 t/m 7) op donderdag 9 november.
Donderdag 9 november: vanavond is de gespreksavond voor de ouders groepen 1 t/m 7.
Maandag 13 november vanavond zijn de eerste adviesgesprekken met ouders en leerlingen uit groep 8. U wordt
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Donderdag 16 november: ook vanavond adviesgesprekken met ouders en leerlingen uit groep 8. U wordt hiervoor
persoonlijk uitgenodigd.
Vrijdag 17 november: de groepen 1 en 2 zijn vandaag vrij!

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden