Maandmemo januari

By | Maandmemo | No Comments

Officieel zijn de kerstdagen nog niet eens begonnen, maar worden op school alle kerstspullen al opgeruimd. We staan aan de vooravond van de kerstvakantie en ruimen de school op om in het nieuwe jaar weer fris te kunnen starten. Ondanks dat de ‘echte’ kerst nog moet starten kijken wij terug op een fijne feestmaand met een gezellig sinterklaasfeest en een mooie kerstviering. In de maandmemo van december heeft u onze kerst en nieuwjaarswens al gekregen, maar ook in deze maandmemo willen wij u nogmaals fijne kerstdagen en een prachtig en leerzaam 2020 wensen.
Geniet van de vakantie en wij hopen iedereen in goede gezondheid op maandag 6 januari weer te mogen begroeten.

Maandmemo januari

Maandmemo december

By | Maandmemo | No Comments

De drukke en gezellige decembermaand staat voor de deur. Afgelopen weken hebben we op school al heerlijk in de Sinterklaassferen gezeten en zullen we na volgende week de school omtoveren tot de kerst. Deze tijd zorgt voor saamhorigheid en een gezellige sfeer binnen de school. In de klassen wordt deze periode ook gebruikt om lesstof af te ronden en voor te bereiden op de aankomende toetsperiode in januari. Graag maak ik u via deze weg ook attent op een vacature bij ons op school in groep 7b. Mocht u iemand kennen binnen uw netwerken die hier interesse in zou kunnen hebben, dan horen wij dat graag. Ik wens u een mooie en feestelijke decembermaand toe!

Maandmemo december

Maandmemo november

By | Downloads, Maandmemo | No Comments

Na de herfstvakantie is de school weer goed gestart. We begonnen met een studiedag over het geven van een betekenisvolle (verlengde) instructie, waarbij leerkrachten werden meegenomen in het proces rondom een instructie bij leerlingen. Ook is er gekeken op welke wijze hiaten in leerstof bij leerlingen kunnen worden gesignaleerd en wat de leerkracht hieraan kan doen.

Maandmemo november

Maandmemo oktober

By | Maandmemo | No Comments

Hieronder treft u de nieuwsbrief van oktober aan. We zijn inmiddels 5 weken onderweg en er is in korte tijd alweer veel gebeurd. De leerlingen hebben hun plekje gevonden in de groep, de nieuwe stof wordt langzaam verwerkt en we zetten ons allemaal in om er weer een mooie groep van te maken. Aankomende week is de opening van de Kinderboekenweek en hebben we Franciscusdag. Kortom weer genoeg te doen. U leest het allemaal in deze maandmemo.

Maandmemo oktober

Notulen

By | Geen categorie | No Comments

Opening / welkom
JG opent de vergadering.
Agenda zonder SvS:
Voorstellen nieuw MR lid en Website/foto
Het eerste agendapunt (voorstellen nieuw MR lid) en het derde agendapunt (Website/foto) worden doorgeschoven naar de volgende vergadering in verband met afwezigheid van SK.

Behoefte scholing
Dit agendapunt is tijdens de laatste GMR-vergadering op 28 maart 2019 besproken. Wellicht dat dit na het benoemen van een aantal nieuwe leden binnen de vier MR-en volgend schooljaar Stichtingsbreed kan worden opgepakt.

Notulen MR vergadering

Maandmemo september

By | Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),
De start van het nieuwe schooljaar komt in zicht. Hopelijk kijkt u allen terug op een fijne zomer. Achter de schermen zijn wij de afgelopen week druk bezig geweest om alle voorbereidingen te treffen zodat we maandag weer fris en boordevol energie kunnen starten. We kijken er naar uit om alle leerlingen weer te zien en wensen iedereen een fijn en leerzaam nieuw schooljaar toe.

Bekijken

Maandmemo juli

By | Maandmemo | No Comments

De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Ondanks dat het nog drie weken duurt staat al veel in het teken van de afronding en de opstart van het aankomende schooljaar. Alle informatie hierover kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Gelukkig zijn de temperaturen hierbij buiten een stuk aangenamer, waardoor het in de school weer prettig is.

maandmemo juli 2019

Maandmemo Juni 2019

By | Maandmemo | No Comments

Na de vrije dagen rondom Hemelvaartsdag stappen wij de maand juni alweer in. Achter de schermen ben ik al druk bezig met de formatie en worden de eerste jaarbestellingen aangeleverd. Gelukkig zijn er nog zeven weken om alles goed af te sluiten en weer voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. De leerlingen van de groepen 8 hebben inmiddels hun score van de eindtoets binnen en zijn al druk met de voorbereidingen voor het kamp en de eindmusical. In de andere groepen zullen de methode onafhankelijke toetsen (Cito’s) weer worden afgenomen, om een nog
beter beeld te kunnen krijgen van de ontwikkeling van onze leerlingen. Tijdens deze toetsen is het prettig als leerlingen zo min mogelijk afwezig zijn. Overal in de school zijn de groepen druk bezig met muziek, waarbij ik hoge verwachtingen heb bij de afsluitende kijkavond aanstaande dinsdag. Voor nu eerst een mooi Hemelvaartsweekend!

Maandmemo juni 2019

Korfbal toernooi 22 juni 2019

By | Algemeen nieuws, Nieuws bovenbouw, Nieuws onderbouw | No Comments

Ook dit jaar organiseert korfbalvereniging OVVO/de Kroon weer een korfbaltoernooi. Op zaterdag 22 juni 2019 zal dit toernooi gaan plaats vinden

Korfbal is de enige sport, waarbij jongens en meisjes in één team samen spelen. Door de spelregels nemen de spelers initiatief, werken zij samen, werken zij voor elkaar en vieren zij een
verwinning of delen zij een teleurstelling. Korfbal is een zeer sociale sport, waarbij op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.

Meer lezen? Lees meer

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden