Maandmemo februari 2021

By | Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Aankomende dagen zal bekend worden of de scholen op maandag 8 februari weer open mogen. Wij hopen van harte dat dit het geval zal zijn, maar houden ook rekening met een verlenging tot de voorjaarsvakantie. Net als u hopen wij spoedig op meer duidelijkheid. Afgelopen woensdag heeft het team een studiedag gehad en ook aanstaande maandag heeft het team een studiedag. Gedurende deze dagen richten wij ons op eigenaarschap voor leerlingen en gaan wij verder met ons implementatietraject Close Reading om begrijpend lezen op een andere wijze vorm te geven. De leerkrachten van de onderbouw zullen een verdiepingstraining krijgen over de leerlijnen die wij gebruiken om dit nog beter in te kunnen zetten. Al met al weer genoeg om aan te pakken om het onderwijs voor de leerlingen, als we straks weer open mogen, zo goed mogelijk neer te kunnen zetten.

Maandmemo februari 2021

Notulen MR vergadering

By | Medezeggenschapsraad | No Comments

Notulen MR vergadering 28-01-2021

Datum: 28-01-2021
Aanwezig: Mirella (MS), Kostis (KP), Joyce (JG), Michelle (MT), Annemarie (AD), Leonie (LO) en Stephan (SvS)
Afwezig: –
Notulist: Mirella (MS)

Agenda

Notulen 3-12-2020
Notulen zijn goedgekeurd. MT zet ze op de drive.

MR bericht 3-12-2020
MR bericht is goedgekeurd en MT stuur het door naar SK.

Notulen GMR 15-12-2020
N.a.v de notulen is er de vraag over het reglement wie het mr reglement aanpast. De reglementen zijn nog gebaseerd op de oude structuur. Dat moeten worden aangepast. Binnen de stichting heeft iedere school hetzelfde reglement. Dit wordt bovenschools opgepakt. Er is wel een aantal punten dat per school anders is (denk aan de samenstelling van de MR). De begroting is besproken en die punten zijn doorgenomen.

RI&E
Is vorig jaar afgenomen. Dit nemen wij om de 4 jaar af. N.a.v. de RI&E wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Corona
Leerkrachten pakken het goed op en zijn nog steeds positief over de aanpak van school.
Wel merken wij als school steeds meer een hulpvraag vanuit de ouders richting de noodopvang.

Personeel/organisatie
De school heeft nu voor de donder- en de vrijdag een vaste invaller.

Cito
Als de scholen weer open gaan, gaan wij kijken welke cito toets wij afnemen.
De toets wordt dan gebruikt om te kijken hoe de leerlingen ervoor staan na de lockdown.

Ventilatie
Wordt stichtingsbreed opgepakt.

WMK
Er is weer een nieuwe kwaliteitskaart verstuurd naar het team. De uitslag van de laatste WMK over eigenaarschap wordt besproken.

Studiedag 01-02-2021
De inhoud wordt kort besproken.

Groep 8 (advies/PoVo)
Er is een brief uitgegaan naar ouders hoe wij om gaan met het advies voor groep 8 (kansrijk advies). N.a.v. deze brief zijn er geen reacties gekomen.

TSO
TSO medewerkers praten onderling nog steeds Arabisch. Dit wordt besproken met de TSO coördinator.

Rondvraag
Was een vraag over de studiedag van 27-01-2021. Wordt kort toegelicht wat er gedaan is op die dag.

Maandmemo Januari 2021

By | Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),

Allereerst wensen ik u mede namens het team van KBS Franciscus een gezond en mooi 2021.
We zijn anders gestart dan gehoopt, maar ik weet zeker dat ons dit samen ook weer gaat lukken.
In de bijlage treft u de maandmemo voor januari.
Alvast fijne avond gewenst en veel succes aankomende periode.

Maandmemo Januari 2021

Maandmemo juni

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),
Nog een week te gaan en dan mogen, mits dit verantwoord blijft, alle leerlingen samen weer naar school. We kijken er naar uit om de klassen weer volledig te maken en samen het schooljaar verder af te sluiten. Donderdagavond 28 mei is het protocol van de PO-raad en OCW uitgebracht met de richtlijnen voor de periode vanaf 8 juni. Aankomende week zal naar aanleiding van dit protocol het beleid voor de periode tot de zomervakantie worden gevormd. Naar verwachting kan ik u hier woensdag over informeren.

Maandmemo juni 2020

Maandmemo Mei

By | Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),
Nog een week te gaan en dan mogen, mits dit verantwoord blijft, alle leerlingen samen weer naar school. We kijken er naar uit om de klassen weer volledig te maken en samen het schooljaar verder af te sluiten. Donderdagavond 28 mei is het protocol van de PO-raad en OCW uitgebracht met de richtlijnen voor de periode vanaf 8 juni. Aankomende week zal naar aanleiding van dit protocol het beleid voor de periode tot de zomervakantie worden gevormd. Naar verwachting kan ik u hier woensdag over informeren.

maandmemo mei 2020 (1)

Maandmemo maart 2020

By | Maandmemo | No Comments

Na een prachtig carnavalsfeest op school is vanmiddag de voorjaarsvakantie gestart. De intensieve periode van toetsen, analyseren, het maken van rapporten en het voeren van gesprekken is voorbij en nu is het tijd om even een week bij te komen. De tijd vliegt, want voor we het weten laten we de winter alweer achter ons en maken wij ons op voor de lente. Achter de schermen ben ik al druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar en zal daar de komende maanden met het team over in gesprek gaan. Ik wens u mede namens het team een fijne vakantie.

Maandmemo maart

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden