Maandmemo mei 2017

Posted by 1 mei 2017 Geen categorie No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op de valreep, voor de meivakantie, nog een maandmemo. We hebben de meivakantie vandaag kunnen inluiden met een droge en sportieve dag. Met zeer veel enthousiasme is er deze ochtend gedanst op
het liedje Okido van Kinderen voor Kinderen. Daarna hebben de kinderen meegedaan aan allerlei sportieve spelletjes, die ook heel sportief werden gespeeld. We willen alle ouders bedanken die geholpen hebben om er een mooie dag van te maken. Zonder deze hulp konden we dit allemaal niet voor elkaar krijgen!

Vorige week woensdag hebben wij een studiemiddag gehad met het hele team. Tijdens deze studiedag hebben wij het jaar doorgenomen, waarbij wij de kansen en de aandachtspunten van de Franciscus in kaart hebben gebracht. Daarnaast ook de sterke en mogelijke verbeterpunten van de school. Deze nemen wij mee voor volgend jaar en zullen in het jaarplan
een plaats krijgen. Het was een enorme productieve dag waarbij de teamspirit duidelijk aanwezig was. KBS Franciscus heeft een team om trots op te zijn. En nu mogen we allemaal even genieten. We mogen ons weer even opladen voor de laatste 9 weken van het schooljaar. Het gaat echt enorm snel. Ik wens u allemaal een fijne vakantie toe.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Groep 4 op vrijdagmiddag naar school
Zoals eerder vermeld in zowel de maandmemo als in de brieven rondom het continurooster, zal groep 4 na de meivakantie ook de vrijdagmiddag naar school gaan. Door de overgang naar dit continurooster is het belangrijk dat een school haar plicht, om over acht schooljaren haar leerlingen minimaal 7.520 uur les aan te bieden, nauwlettend blijft volgen. Door de invoering van het continurooster en de wijziging in uren, zullen de leerlingen die in de huidige groepen 4 zitten het minimaal aantal uren niet halen.

Om na de zomervakantie schoolbreed over te kunnen gaan op het continurooster is het nodig dat de huidige groepen 4 meer uren gaan maken. Dit zal betekenen dat de groepen 4 op vrijdagmiddag niet vrij zijn, maar van 13.15 uur tot 15.15 uur naar school gaan. Daarnaast komt de geplande vrije dag voor de groepen 4 op 2 juni 2017 te vervallen. Uiteraard eindigt de schooldag de laatste vrijdag voor de zomervakantie wel om 12.00 uur.

strong>Formatie 2017-2018
Zoals in de vorige brief al is vermeld, zullen er volgend schooljaar weer 13 groepen worden geformeerd. In overleg met het team en kijkend naar de
aantallen hebben wij besloten dezelfde groepen te gaan inzetten als dit schooljaar. Dit betekent dat wij zullen werken met de volgende groepen: 1a – 1b – 1/2 – 2 – 3 – 3/4 – 4 – 5 – 5/6 – 6 – 7 – 7/8 – 8. Op de mogelijke verdeling van de leerlingen over deze groepen zullen de leerkrachten, onder leiding van de intern begeleiders, zich na de meivakantie gaan richten. Zodra deze gegevens bekend zijn, zal dat worden gecommuniceerd. Na de meivakantie zullen ook de gesprekken met de leerkrachten worden gevoerd over de bezetting van de groepen.

Verkeersexamen
Op donderdag 11 mei doen de groepen 7 en 8 het praktisch verkeersexamen. Alle leerlingen hebben het theorie-examen al gehad. Doordat de groep 7 van vorig jaar geen verkeersexamen heeft kunnen doen, krijgen zij dit jaar de gelegenheid om dit in te halen. Op donderdag worden de leerlingen op de fiets naar school verwacht. De route is eerder via een Digiduif al aan de ouders van de groepen gestuurd, net als een lijst aan welke eisen de fiets moet voldoen. Het examen is om 12.15 uur en daarom hebben de groepen 7, 7/8 en 8
die dag een continurooster tot 14.00 uur. De leerlingen nemen deze dag zelf een lunchpakket mee. We wensen de leerlingen heel veel succes bij het verkeersexamen!

IEP Eindtoets
Op 18 en 19 april was het erg spannend in de groepen 8. Je kon een speld horen vallen, je kon hersens horen kraken. De IEP Eindtoets werd gemaakt. Van tevoren hebben we veel geoefend, maar in het echt is het toch anders. Het was wel een fijnere toets dan de Cito toets. Het waren maar 4 delen. Ook vielen de vragen best wel mee. Je kon rustig werken omdat iedereen helemaal stil was. Dat was heel erg fijn. Bij de Cito toets mocht je ook niet in de boekjes schrijven, maar bij de IEP wel. En dit werkt veel makkelijker. Ook hadden we genoeg tijd om deze eindtoets te maken. Ik hoop dat iedereen scoort op zijn eigen niveau!
Kiki Filet, groep 8

EHBO
Woensdag 12 april was een spannende dag voor groep 8. Zij hadden het praktijkexamen van EHBO. Al vanaf december hebben de leerlingen elke
woensdag theorie- en praktijkles van juf Shirley, juf Ingrid en juf Betty gehad. Deze lessen waren erg interessant en leuk om te volgen. Vooral de les over de werking van de darmen viel erg in de smaak. Iedereen deed enthousiast mee bij het leren verbinden. Iemand in de stabiele zijligging leggen was lastig maar ook dat kreeg iedereen onder de knie. Zowel het theorie- als praktijkexamen hebben de kinderen fantastisch doorlopen. Gefeliciteerd allemaal, heel goed gedaan!

Pasen
Donderdag 13 april hebben we Pasen gevierd op school. Alle groepen zijn naar de kerk gelopen in Reigerskamp waar we sfeervolle vieringen hebben gehad. Het thema was Vissen en er waren dan ook door alle groepen mooie vissen gemaakt. Jezus was ook een visser, een visser van mensen. Er is goed meegezongen en na de vieringen zijn we weer rustig naar school teruggelopen waar we een
heerlijke paaslunch hebben genuttigd.

Edukans/India
Zoals u weet gaat Juf Jacqueline van de katholieke basisschool de Pionier in het najaar met Edukans naar India om daar scholen te bezoeken. Alle groepen hebben zich verdiept in het land India, in de cultuur en de mensen. Tijdens de drukbezochte kijkavond heeft u alle mooie werkjes hierover kunnen bekijken. Daarnaast hebben we met alle scholen van de stichting geld gespaard, zodat juf Jacqueline dit mee kan nemen naar India om daar onderwijsprojecten te ondersteunen. Vandaag bij de Koningsspelen hebben we de kinderen het bedrag al laten weten. We hebben samen een bedrag van € 5.225,13 gespaard. Dat is echt een ontzettend mooi bedrag. We zijn blij dat we dit voor de kinderen in India hebben kunnen doen.

Luizencontrole
In de eerste week na de tulpvakantie zullen in alle groepen de kinderen weer worden gecontroleerd op hoofdluis/neten. Via de leerkracht krijgt u bericht wanneer deze controle in de groep van uw kind plaatsvindt. Gelieve die dag geen gel en ingewikkelde staarten in het haar doen.

Medezeggenschapsraad (MR)
Door de Medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders betrokken bij het beleid van de school. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar wel aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein. De volgende MR vergadering is gepland op donderdag 11 mei.

Ouderraad
Naast de Medezeggenschapsraad hebben wij op school ook een zeer betrokken ouderraad. Als ouders bent u verenigd in een oudervereniging, bij ons ouderraad genoemd. De ouderraad is actief bij de organisatie van allerlei activiteiten. Bent u geïnteresseerd wat de ouderraad allemaal doet? U kunt ze aanspreken of stuur een mail naar or@kbsfranciscus.nl De volgende OR vergadering is gepland op donderdag 11 mei.

10-minuten gespreksavond
De laatste gespreksavond van dit schooljaar staat gepland op dinsdag 20 juni.

Schoolreis/kleuterfeest

Groepen 1 en 2 hebben op dinsdag 23 mei het kleuterfeest op school. Het thema is dit jaar onderwaterwereld. Er zijn allemaal spelletjes en leuke activiteiten te doen. De kinderen lopen in groepjes rond. U hoeft uw kind geen 10-uurtje of een lunch mee te geven. De kinderen zijn om 14.00 uur uit. Als u deze dag wilt helpen op school, kunt u zich nog opgeven bij de leerkracht van uw kind! De groepen 3 t/m 7 gaan dinsdag 23 mei met de bus op schoolreis. We gaan dit jaar naar Drievliet. De kinderen worden om 8.20 uur op school verwacht. We zullen om 8.45 uur met de bussen vertrekken. Verdere informatie volgt nog.

Jarige personeelsleden in mei:
Juf Maartje Steenbrink zaterdag 13 mei
Juf Magda Jansen maandag 15 mei
Juf Sylvia Koppers maandag 22 mei

Van harte gefeliciteerd allemaal! Een fijne dag
en nog vele gezonde jaren toegewenst!

maandag 8 mei De schooldeuren gaan open om 08.20 uur.
donderdag 11 mei Praktisch verkeersexamen groepen 7 en 8.
De OR en MR vergaderen vanavond in de school.
maandag 15 mei Het is Showtime! Om 09.00 uur mogen ouders van groep 4 komen kijken en om 10.30 uur de ouders van groep 7.
dinsdag 23 mei Groepen 1 en 2 hebben op school het kleuterfeest.
Groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis met de bus naar Drievliet.
GMR vergadering van de Stichting.
woensdag 24 mei Juf Sylvia viert haar verjaardag in de groep. De kinderen uit haar klas hoeven geen eten en drinken mee te nemen.
donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
vrijdag 26 mei Vrije dag
woensdag 31 mei Juf Eveline en juf Maartje vieren hun verjaardag in de groep. De kinderen uit deze groep hoeven geen eten en drinken mee te nemen.

donderdag 1 juni Groep 4 gaat op excursie naar de boerderij in Kockengen. Als u kunt helpen of rijden, dan kunt u zich opgeven bij juf Sylvia.
dinsdag 6 juni Groep 3-4 gaat op excursie naar de boerderij in Kockengen. Als u kunt helpen of rijden, dan kunt u zich opgeven bij juf Anita of juf Ivanka.
woensdag 14 juni Ouder BBQ voor alle ouders en verzorgers, noteer vast in de agenda. Informatie volgt! dinsdag 27 juni Sportdag voor de groepen 3 t/m 8. We hebben aangepaste schooltijden voor alle groepen. De kinderen zijn om 11.30 uur uit en om 12.45 uur begint de middag tot 15.15 uur. Er is deze dag gewoon overblijf.

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden