Maandmemo januari 2018

Posted by 14 januari 2018 Algemeen nieuws No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een heerlijke kerstvakantie is de school vandaag weer lekker gestart. Iedereen heeft lekker kunnen bijkomen om zich de volgende periode weer in te zetten. De maand januari zal er veel getoetst worden om te kijken welke groei de leerlingen in hun ontwikkeling hebben gemaakt. Een mooi meetpunt, waarna de leerkrachten hun handelen nog beter kunnen gaan afstemmen op de behoefte van de leerlingen. We gaan er een mooi en leerzaam jaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Graag nodigen wij alle ouders/verzorgers uit op woensdag 10 januari van 12.15 tot 12.45 uur om met elkaar een kopje koffie/thee/limonade te drinken op de twee schoolpleinen om zo het nieuwe jaar samen in te luiden en elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen.

Leerzame trap


Om het nieuwe jaar fris te starten heeft de trap naar de bovenverdieping een metamorfose ondergaan.
De traptrede zijn in vrolijke kleuren beplakt met rekensommen.

Het wordt nu nog leuker en vooral leerzamer om de trap op te lopen.


Verkeersdrukte in de wijk

Via de wijkagent hebben we het verzoek gekregen om alle ouders/verzorgers de onveilige situaties bij het halen en brengen van kinderen bij de basisscholen onder de aandacht te brengen. Het soms slechte weer zorgt ervoor dat veel kinderen worden gebracht met de auto.

Dit zorgt voor verkeersgevaarlijke situaties rondom het winkelcentrum Zwanenkamp. De wijkagent zal vaker opvallend aanwezig zijn en bij excessen verbaliseren.

Personeel

  • Meester Koert van groep 8 heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een basisschool in Gouda. Dit betekent dat hij per 1 februari niet meer bij ons op school werkt. Wij wensen meester Koert veel succes op zijn nieuwe school. Gelukkig hebben wij een goede vervanger gevonden in de persoon Loes Bus. Juf Loes zal vanaf 1 maart bij ons op school komen werken. In de maand februari zullen juf Mariska, juf Sigrid en juf Joyce de tussenliggende periode opvangen.
  • Na haar zwangerschapsverlof is juf Mirella weer begonnen met werken in groep 4 naast juf Anita. Fijn dat je er weer bent!

De nationale voorleesdagen 2018
Dit schooljaar zijn de nationale voorleesdagen van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari. Op school besteden wij hieraan ook aandacht.
Meer informatie hierover vindt u op de site www.nationalevoorleesdagen.nl

‘Ssst! De tijger slaapt’ verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2018

Vrijwillige TSO bijdrage 2017 – 2018

Graag wijzen wij u op de brief die u heeft ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage voor de tussenschoolse opvang dit schooljaar. Als u uw bijdrage al heeft voldaan, dank daarvoor. Als u de brief kwijt bent, kunt u deze vinden op de website van onze school www.kbsfranciscus.nl

Graag herinneren we u aan het betalen van de tweede termijn indien u in 3 gelijke delen deze bijdrage betaald. Uiteraard kunt u de bijdrage van

€ 75,00 ook nog in één keer betalen. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL62 ABNA 0444169040 t.n.v. Franciscusschool o.v.v. de naam van uw kind(eren).

Bibliotheekbezoek groep 3 t/m 8

In januari en februari gaan de groepen 3 t/m 8 een bezoekje brengen aan de bibliotheek. De groepen 3 en 3/4 doen een speurtocht door de bibliotheek en mogen daarna boeken lenen voor in de klas. De andere groepen gaan alleen boeken lenen voor in de klas. Voor de groepen 3, 3/4, 4 en 5 zijn ouders nodig die kunnen en willen rijden. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht. De groepen 5/6, 6, 7, 7/8 en 8 gaan op de fiets. Dit zijn de data en tijden dat de groepen gaan:
Groep 5/6: dinsdag 9 januari om 11.00 uur
Groep 7: donderdag 11 januari om 13.00 uur
Groep 8: donderdag 11 januari om 11.15 uur
Groep 7/8 : maandag 15 januari om 11.00 uur
Groep 6: maandag 22 januari om 11.00 uur
De kinderen moeten die dag hun fiets mee naar school nemen. 

Groep 5: donderdag 18 januari om 11.00 uur
Groep 4: maandag 29 januari om 13.00 uur
Groep 3: maandag 5 februari om 9.00 uur
Groep 3/4: maandag 5 februari om 10.30 uur
Als u in de gelegenheid bent deze groepen te begeleiden, dan kunt u contact opnemen met de juf of meester van de groep.

 Ouderraad (OR)

Langs deze weg willen wij van de ouderraad iedereen het allerbeste wensen voor 2018! De afgelopen decembermaand was een heerlijke feestmaand. We hebben Sinterklaas en zijn vele Pieten op school welkom geheten. Nadat Sinterklaas weer teruggekeerd is naar Spanje, is de school versierd voor de Kerst. Wat zag het er prachtig uit!

Voor de komende maanden staan er ook weer allerlei activiteiten gepland. Wij hebben er in ieder geval veel zin in. De eerstvolgende activiteit zal de carnaval zijn. In december zijn twee vaders lid geworden van de ouderraad. Dit zijn Leroy Harten, vader van Alyssia uit groep 1b, en Niels Smit, vader van Collin uit groep 1a. Vele handen maken licht werk, dus hoe meer leden hoe beter en gezelliger.

Wilt u ook lid worden van de ouderrraad of heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij Shirley of èèn van de andere leden. Wij zijn rond 08:30 uur te vinden in de teamkamer of u kunt mailen naar or@kbsfranciscus.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Door de Medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders betrokken bij het beleid van de school. In de MR zitten drie leerkrachten (Mirella Smids, Michelle Taal en Joyce de Groot) en drie ouders (Cindy Vermij, Awatif Sarehane en Leonie Oude Essink). De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar wel aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

De volgende vergadering is 23 januari 2018. De notulen van onze vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.

Jarige personeelsleden in januari:

●       Meester Martijn van Geelen op donderdag 4 januari
●       Juf Elly Poorthuis op vrijdag 5 januari
●       Juf Betty v.d. Laan op donderdag 17 januari
●       Juf Babette Philips op woensdag 24 januari

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

AGENDA

 

maandag 8 januari De schooldeuren gaan open om 08.20 uur
woensdag 10 januari We nodigen alle ouders van harte uit elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen op het schoolplein van 12.15 – 12.45 uur. Op beide pleinen is er koffie/thee en limonade.
woensdag 17 januari Het is feest in groep 5-6, meester Martijn viert zijn verjaardag. De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen.
maandag 22 januari Vandaag zijn de groepen 1 en 2 vrij
dinsdag 23 januari Vanavond vergaderen de OR en de MR in school
woensdag 24 januari Vandaag start de Voorleesdagen, ook op school

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden