Maandmemo september 2017

Posted by 8 september 2017 Geen categorie No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),

De eerste twee weken van het schooljaar zitten er al weer op en de
meeste kinderen beginnen al weer aardig in het schoolritme te komen.
De informatieavonden voor de groepen 1,2,3 en 8 zijn geweest en
volgende week zullen de startgesprekken plaatsvinden.
We zijn goed gestart, waarbij we erg blij zijn dat alle lokalen weer in orde
zijn. In de zomervakantie is zowel door diverse aannemers als het team
hard gewerkt om bij de start van het schooljaar klaar te zijn. Het team
heeft er weer zin in en we kijken er naar uit om er weer een mooi jaar van
te maken.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Personeel
In de zomervakantie kregen wij heugelijk babynieuws. Meester Martijn is
vader geworden van Ruben en juf Mirella is moeder geworden van
Frederique. Met beide kinderen en ouders gaat het erg goed.
Na de zomervakantie heeft juf Michelle besloten om ouderschapsverlof op
te nemen. Zij zal de woensdag niet meer in groep 8 staan, maar alleen de
donderdag en vrijdag in groep 7/8. Het ouderschapsverlof van meester
Koert zal nu op vrijdag worden ingevuld door juf Mariska.
Zoals eind vorig jaar al is gecommuniceerd, wordt het zwangerschapsverlof
van juf Mirella in groep 4 ingevuld door juf Rita Stücklschwaiger. Zij werkt
van woensdag t/m vrijdag. Wij heten haar van harte welkom op KBS
Franciscus en wensen haar veel werkplezier!

Vrijwilligers gezocht
Voor dit schooljaar zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die met de
leerlingen willen eten in de klas of buiten spelen tijdens de middagpauze.
Indien u interesse heeft en beschikbaar bent van 11.45 tot 13.15 uur, dan
horen wij dat graag. U ontvangt een vrijwillige bijdrage per keer.
U kunt zich hiervoor bij de TSO coördinator. Vanuit onze school is dat
Betty van der Laan. Voor aanmelding kunt u mailen naar:
laan@kbsfranciscus.nl

Leerlingenraad
Zoals wij vorig jaar al in een nieuwsbrief hebben vermeld, willen wij vanaf
dit schooljaar graag gaan werken met een leerlingenraad. Vanaf groep 3
zal uit elke groep een afvaardiging worden gekozen, die 4 keer per jaar bij
elkaar komt om samen met meester Stephan leerling zaken te bespreken.
Bijvoorbeeld nieuw speelmateriaal op het plein, regels in de school of
klachten vanuit de leerlingen. Jaarlijks worden er nieuwe kinderen
gekozen binnen de klas, die ook een terugkoppeling geven aan de klas.
De leerlingen zullen hier in de klassen van hun meester of juf meer
informatie over krijgen en op Prinsjesdag zullen de groepen een
klassenvertegenwoordiger kiezen.

Website
De website van de school krijgt steeds meer vorm en ook de groepen zullen
de aankomende periode de klassenpagina’s gaan vullen. Er zijn nog een
aantal aanpassingen nodig, waar wij ons de aankomende periode op gaan
richten. Binnenkort hopen wij de website helemaal naar wens af te kunnen
ronden.

Tuin
Aan het eind van vorig schooljaar hebben wij op school een start gemaakt
met het opknappen van de binnentuin. De tuin was eerder verdeeld in drie
delen; voor elke school een deel. Er werd echter te weinig mee gedaan door
de andere scholen, waardoor wij nu het volledige beheer hebben gekregen.
Er moet nog aardig wat gedaan worden om de tuin naar ons zin te maken,
waarbij de hulp van ouders heel goed kunnen gebruiken. Mocht u hierin iets
voor de school kunnen betekenen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
administratie van de school (info@kbsfranciscus.nl). Alle hulp is meer dan
welkom!

TSO
Sinds dit schooljaar is de school gestart met het continurooster. De eerste
twee weken hebben wij als positief ervaren. Zowel de leerlingen als de
leerkrachten zijn al aardig gewend aan de nieuwe schooltijden. De opvang
door de pedagogische medewerkers en de vrijwilligers verloopt erg prettig.
Wekelijks worden de ervaringen besproken, zodat wij de TSO steeds meer
kunnen aanscherpen en verbeteren. Later deze maand zal u zoals eerder
gecommuniceerd een rekening ontvangen voor de vrijwillige TSO bijdrage.

Schoolgruiten
Net zoals vorige jaren vragen wij u op dinsdag en donderdag uw kind een
stukje fruit en/of groente mee te geven voor de ochtendpauze. We vinden
het belangrijk dat de hele groep op die dagen een gezond 10-uurtje eet en
we hopen dat u hieraan mee wilt werken.

Startgesprekken
In de week van 4 september heeft elke ouder een startgesprek met de
leerkracht. Op deze middag/avond ligt de leerlingkaart en het
medicijnformulier voor u klaar om te controleren.
Wij vragen u tevens om de rapportmappen (vanaf groep 2) thuis te
bewaren. Om de ruimte in de klassen optimaal te gebruiken, vragen wij u
om pas in de maand voor het rapport deze retour te geven aan de
leerkracht. U krijgt hierover tijdig via Digiduif bericht van de leerkracht.
Als u het laatste rapport in de map laat zitten, heeft uw kind aan het eind van
de basisschooltijd een mooi overzicht van alle rapporten en wordt de map
meer een bewaarmap van uw kind.

ICP (intern contactpersonen)
Elly Poorthuis en Babette Philips zijn de interne contactpersonen van de
Franciscus. Zij zijn er voor de ouders en kinderen van de school. Als iemand
een klacht wil indienen kan hij/zij bij hen terecht voor informatie over de
klachtenregeling. Zij kunnen dan adviseren met wie men het beste in
gesprek kan gaan.
Ook kunnen leerlingen bij hen, de luisterjuffen, terecht als zij ergens over
willen praten en dat liever niet met hun ouders/verzorgers of de leerkracht
doen. Dinsdag 24 oktober van 13.30 uur tot 14.30 uur maken zij een rondje
langs de groepen 3 t/m 8 om de leerlingen hierover te informeren. In de
kleutergroepen zullen de leerkrachten hier zelf aandacht aan besteden.
Mocht u contact met hen willen opnemen dan kan dat telefonisch of via de
e-mail. poorthuis@kbsfranciscus.nl of philips@kbsfranciscus.nl

Leskisten MEC hulpouders gevraagd?
Voor de lessen natuur en milieu educatie maken wij regelmatig gebruik van
leskisten van het MEC bij de kinderboerderij in Reigerskamp. Wij zijn op
zoek naar ouders die een paar keer per jaar voor ons de kisten willen
ophalen en na gebruik weer willen terugbrengen naar Reigerskamp. Heeft
u hier tijd voor, wilt u dan een mail sturen naar juf Magda:
jansen@kbsfranciscus.nl. Bij voorbaat dank.

Jaarvergadering Ouderraad
Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de Oudervereniging van onze
school. Wij noemen dit de Ouderraad. Deze Ouderraad organiseert
donderdag 21 september de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering
kunt u kennis maken met de ouders die in de Ouderraad zitten, hoort u
welke activiteiten er gepland zijn voor dit schooljaar en zal er financiële
verantwoording worden afgelegd. Ook wordt de ouderbijdrage voor dit
schooljaar vastgesteld. U bent van harte uitgenodigd bij deze vergadering.
De vergadering is in onze school van 19.30 – 20.00 uur.

Medezeggenschapsraad
Door de Medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders
betrokken bij het beleid van de school. In de MR zitten drie leerkrachten
(Mirella Smids, Michelle Taal en Joyce de Groot) en drie ouders (Cindy
Vermij, Awatif Sarehane en Leonie Oude Essink). De oudergeleding in de
MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe
geen individuele kwesties, maar wel aangelegenheden die op iedereen
betrekking kunnen hebben. De volgende vergadering is donderdag 21
september. De notulen van onze vergaderingen zijn te vinden op de website
van de school. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u
aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten
via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.

Fietsplekken
Er zijn op onze schoolpleinen maar 100 fietsplekken te gebruiken. De ouders
die een fietsplek hebben toegewezen gekregen, hebben hierover bericht
ontvangen. Uw kind krijgt geen vast fietsplek nummer. Iedereen zorgt dat
de fiets netjes wordt neergezet, zodat een andere fiets er nog naast
geplaatst kan worden. Ook worden er geen fietsen in de brandgang op het
grote plein gezet en ook niet tegen de boom op het kleuterplein. Er zal
regelmatig controle zijn of de regels worden nageleefd.
Indien u geen bericht heeft ontvangen, mag uw kind niet op de fiets naar
school komen.

Catecheselessen
In de eerste weken van het schooljaar gaan de catechese lessen over het
onderwerp cirkel. We gaan het hebben over kringen, rondjes, schijven en
bollen in alle mogelijke vormen. Van kringspelletjes en de klok tot het
heilige aureool of het Indiaanse medicijnwiel. Al die cirkels hebben steevast
iets te maken met eenheid, heelheid en oneindigheid.
In de lessen verkennen de kinderen wat de vorm van een cirkel doet en kan
betekenen. Zo zijn er lessen over de ronde tafel van koning Arthur en over
een sprookje waarin je een beschermende cirkel kunt trekken met een
toverkrijtje. Voor kinderen van alle leeftijden zijn er bewegingslessen,
waarin ze kringspelletjes of kringdansen doen. Al die cirkels hebben te
maken met bij elkaar horen, geborgen en gelijk zijn.
De cirkelvorm wordt in veel levensbeschouwelijke tradities heel bewust
gebruikt als symbool. In de lessen verkennen de kinderen deze symbolische
betekenissen. Uit de christelijke traditie werken ze bijvoorbeeld met het
verhaal over Jozua, die de stad Jericho inneemt door samen met het volk
er zeven rondjes om de stad te lopen. Ook bekijken ze aureolen, die op
iconen als gouden cirkels rond de hoofden van heiligen te zien zijn.
Ook uit andere tradities zijn er verhalen, beelden en rituelen, zoals het
kleuren van mandala’s, het medicijnwiel van Indianen en de tocht om de
Kaäba, die moslims in Mekka afleggen tijdens de bedevaart.
Het is een mooi onderwerp, zo aan het begin van het schooljaar. We hopen
dat alle kinderen zich snel thuis voelen in de nieuwe groepen en met elkaar
een kring vormen waarin iedereen een plek heeft. Met deze lessen geven
we daar een extra dimensie aan, die goed past bij de identiteit van onze
school. Op donderdag worden de catecheselessen gegeven door pastor
Hedwig Mensink.

Jarige personeelsleden:
5 September Juf Jennifer Kok
12 September Juf Mirella Smid
27 September Juf Monique Kaldenbach
Allemaal van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

AGENDA september 2017
maandag 4 september – donderdag 8 september:
Startgesprekken voor alle ouders.
maandag 18 september:
Onderbouwdag, de groepen 1 en 2 zijn vrij.
donderdag 21 september:
De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad vergaderen in onze school.
Tevens is er algemeen jaarvergadering voor alle ouders van 19:30 – 20:00 uur.
vrijdag 22 september:
Spelochtend in de groepen 1 en 2.
woensdag 27 september:
Start Kinderpostzegels, de leerlingen van groepen 7 zijn om 12:00 uur uit.

INZAMELEN KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN MET WECYCLE
Zoals aangegeven voor de zomervakantie gaan we mee doen aan de
inzamelactie voor kleine elektrische apparaten van Wecycle. Leerlingen
kunnen van 4 september tot en met 17 november 2017 kleine elektrische apparaten
inleveren op school. Wecycle is de stichting die de inzameling en recycling van
afgedankte elektrische apparaten organiseert. Wecycle haalt de ingeleverde
apparaten op en zorgt dat ze optimaal gerecycled worden. De kleine elektrische
apparaten worden voor 80 procent gerecycled. Door elektrische apparaten te
recyclen blijven grondstoffen behouden zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden
voor nieuwe producten. Ook komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. http://productenzoeker.wecycle.nl/wecycle_pdf.php?mode=kb
Via deze link kunt u lezen welke apparaten ingeleverd mogen worden.

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden