Maandmemo april 2017

Posted by 4 april 2017 Geen categorie No Comments

Beste ouders,
Het voorjaar is in volle gang: de klok is een uur vooruit, het is heerlijk weer en de leerlingen kunnen weer volop buitenspelen. Komende maand staat er weer genoeg op de rol met o.a. de kijkavond, het paasfeest, de Koningsspelen en de meivakantie in het vooruitzicht. Kortom, een mooie maand waar we van gaan genieten.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

Leerplicht
Er gaat per 1 april 2017 (en dat is geen grapje) wat veranderen rond de wet op de leerplicht. Per 1 april zijn basisscholen in Nederland VERPLICHT om elk ongeoorloofd verzuim te melden in het Verzuimregister van DUO. Vervolgens stuurt DUO alle informatie automatisch door naar de leerplichtambtenaar.
Bij ongeoorloofd verzuim kunt u denken aan:
– Zonder schriftelijke toestemming van de directie eerder op vakantie gaan of later terugkomen.
– Leerlingen die thuisblijven omdat ouders er niet in slagen om een kind op tijd naar school te brengen.
– Leerlingen die ziek gemeld worden vlak voor of na een vakantie of weekend, maar vervolgens wel op vakantie gaan.
– Leerlingen die regelmatig te laat op school komen, zelfs al is dat een paar minuten.

Deze nieuwe wet betekent dat alle meldingen rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar terecht komen. Scholen oordelen niet, maar hebben een meldingsplicht. Meer informatie kunt u vinden op www.rblutrechtnoordwest.nl

TSOpro
Vanaf 1 januari 2017 is Theeplein veranderd in TSOpro. U kunt de TSOprowebsite vinden op: https://franciscusmaarssenbroek.tsopro.nl/ Via een link op onze website www.kbsfranciscus.nl komt u ook in het registratiesysteem. Betty v.d. Laan is overblijfcoördinator, zij is telefonisch bereikbaar via tel.nr. 06-46495627 of per mail laan@kbsfranciscus.nl.

Vakantierooster 2017-2018
Binnen de GMR is het volgende vakantierooster voor volgend schooljaar vastgesteld:

Start schooljaar 21 augustus 2017
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
Paasvakantie 30 maart t/m 3 april 2018
Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018

Voor volgend schooljaar zullen er ook nog studiedagen worden vastgesteld, deze zullen later dit jaar worden gecommuniceerd.

Project India
Er wordt in de groepen volop gewerkt rond het thema India en dan vooral over het onderwijs in dit land. Hoe leven kinderen in dit land en gaan ze ook naar school? Omdat juf Jacqueline van de Pionier in het najaar 2017 voor twee weken op reis gaat naar India met Edukans, willen we haar samen met alle leerlingen van de katholieke scholen in Maarssen, geld meegeven om daar een onderwijsproject te steunen.

In elke groep staat daarom een spaarpot, waarbij wij hopen dat u uw kind een klusje laat doen in ruil voor een kleine bijdrage voor het project. De spaarpotten gaan op donderdag 13 april mee naar de paasvieringen en zullen worden aangeboden aan Jacqueline. De week na Pasen horen we hoeveel we met elkaar gespaard hebben.

Op de kijkavond van 4 april kunt u in alle klaslokalen kijken wat er gedaan is over India. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de school. De kijkavond is van 18.30 tot 19.30 uur.

Medezeggenschapsraad (MR)
Door de Medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders betrokken bij het beleid van de school. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar wel aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein. De volgende MR vergadering is gepland op donderdag 11 mei.

Ouderraad
Naast de Medezeggenschapsraad hebben wij op school ook een zeer betrokken ouderraad. Als ouders bent u verenigd in een oudervereniging, bij ons ouderraad genoemd. De ouderraad is actief bij de organisatie van allerlei activiteiten. Bent u geïnteresseerd wat de ouderraad allemaal doet? U kunt ze aanspreken of stuur een mail naar or@kbsfranciscus.nl De volgende OR vergadering is gepland op donderdag 11 mei.

Ziekmeldingen
Onze school is bereikbaar op telefoonnummer 0346-562629. U krijgt een keuzemenu. Kies 1 als u iemand van het team of de directie wilt spreken. Kies 2 als u uw kind wilt ziek melden. U hoort het antwoordapparaat en u kunt uw boodschap inspreken. Afmelden voor TSOpro gaat via het registratiesysteem op internet.

10-minutengespreksavond
De volgende 10-minuten gespreksavond is deze maand op woensdag 19 april. De laatste gespreksavond van dit schooljaar staat gepland op dinsdag 20 juni

Jarige personeelsleden in april:
zondag 2 april juf Annemarie Verhoef
woensdag 5 april meester Koert Verdouw
maandag 17 april juf Roeline van Beusichem
vrijdag 21 april juf Eveline Kroon

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele
gezonde jaren toegewenst!

Agenda
dinsdag 4 april
Groep 5-6 brengt een bezoek aan C-Fordt aan de Herenweg in Maarssen. Dit project gaat over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is belangrijk dat er wordt gedacht aan passende kleding, zoals stevige schoenen en warme kleding. Het kan koud zijn rond het fort.

De kijkavond staat deze keer in het teken van India. Iedereen is van harte welkom om in alle klaslokalen te komen kijken van 18.30 tot 19.30 uur.

woensdag 5 april
Meester Koert viert zijn verjaardag in de groep. De kinderen uit zijn klas hoeven geen 10-uurtje mee te nemen. Veel plezier allemaal.

donderdag 6 april
De kinderen van de groepen 7 doen theoretisch verkeersexamen. Veel succes allemaal!

vrijdag 7 april
Afgelopen week hebben de leerlingen uit de groepen 2, 3 en 4 palmpaasstokken versierd. Op vrijdag 7 april worden deze mooi versierde palmpaasstokken weggebracht. Veel plezier.

Zondag 9 april
Om 10.00 uur is er een speciale viering in de Verrijzeniskerk in Reigerskamp. Het is palmzondag en alle kinderen mogen met een versierde palmpaasstok naar de kerk komen. We zijn van 10.00 – 10.20 uur in de kerk en daarna gaan we naar de Willem van Hoornhof in Zebraspoor. Samen met de bewoners drinken we koffie/thee/limonade en hebben we een gezellig uurtje.

woensdag 12 april
Tot en met vandaag kunt u zich aanmelden voor een 10-minuten gesprek op

donderdag 13 april
We vieren Pasen op school. Alle groepen gaan in de ochtend lopend naar de Verrijzeniskerk in Reigerskamp. Wilt u hierbij denken aan passende kleding, en goede schoenen. Aansluitend aan de viering hebben de leerlingen een paaslunch in de klas. Alle groepen hebben deze dag een continurooster tot 14.00 uur.

vrijdag 14 t/m maandag 17 april
Het is Goede Vrijdag en Pasen. We wensen iedereen een mooi weekend toe.

dinsdag 18 april
De kinderen van de groepen 8 doen vandaag de IEP eindtoets. We zijn extra stil in de gang en op de trap.

woensdag 19 april
Ook vandaag is nog de IEP eindtoets voor de kinderen uit de groepen 8. Veel succes!
Vanavond is de gespreksavond


vrijdag 21 april
Natuurlijk doet onze school ook dit jaar weer mee aan de Koningsspelen! De Koningsspelen zijn een vrolijke en gezellige dag voor alle kinderen in het basisonderwijs. De Koningssportdag vormt het hart van de Koningsspelen en wordt voorafgegaan door een gezond maar bovenal feestelijk Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt verzorgd door de Jumbo. We openen het sportieve gedeelte met een dans op het schoolplein. We gaan er met z’n allen een sportieve en onvergetelijke dag van te maken! Het is de bedoeling dat de kinderen in sportieve kleding komen. Iets in het oranje geeft het een extra feestelijk tintje. Als u tijd en zin heeft om deze dag te helpen, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of op de lijst van de deur bij
de groep (gr 1-2).

vrijdag 21 april
De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00 uur uit.
De groepen 5 t/m 8 hebben vandaag continurooster tot 14.00 uur. Geeft u uw kind een lunchpakket mee?

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
We hebben Tulpvakantie. De schooldeuren gaan weer open op maandag 8 mei. Fijne vakantie, een gezellige Koningsdag gewenst en veel plezier allemaal!

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden