De onderwijsinspectie controleert of scholen kwalitatief goed onderwijs geven, of zij zich aan de wet houden en of het financieel beleid gezond is. Scholen leggen verantwoording af gedurende het jaar aan de onderwijsinspectie. Om de vier jaar of indien nodig tussentijds neemt de inspectie een bezoek af. KBS Franciscus heeft in juni 2018 een bezoek gehad van de inspectie.
Het rapport bevestigt ons eigen positieve beeld van de school en onze opvatting dat we met elkaar goed op weg zijn. Het pedagogisch klimaat en de veiligheid wordt als goed gewaardeerd, wat binnen de school ook ons belangrijkste uitgangspunt is. Het didactisch handelen van de school is meer dan voldoende. De inspectie was onder de indruk van de kwaliteitszorg (het aansturen van een continu verbeterproces om aan de kwaliteitseisen te voldoen) en heeft dit ook als goed beoordeeld. Uiteraard zijn wij zeer tevreden met het resultaat en ook trots op de enorme ontwikkeling binnen de school. Samen met het team, de leerlingen en de ouders zullen wij blijvend inzetten op een groeiende ontwikkeling en samen het beste uit ieder kind proberen te halen. Mocht u nieuwsgierig zijn naar het onderzoeksverslag, dan kunt u deze hieronder lezen.

Bekijk inspectierapport