Informatie groep 7

Schooljaar 2018-2019

juf Sigrid en juf Michelle

 

Onderstaand treft u praktische informatie aan over groep 7.

Informatie over de verschillende vakken, over het huiswerk, de gymlessen, spreekbeurten etc. We hopen u hiermee een voldoende beeld te geven van hetgeen u en uw kind dit jaar kunnen verwachten.
 
Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de leerlingen bij de klas. De kinderen pakken bij binnenkomst een werkje uit hun la en gaan lezen of iets afmaken. Soms staat er een startopdracht op het bord.
 
Rekenen
We rekenen met de methode “Pluspunt”. Deze methode werkt met 3 niveaus, waarbij dezelfde lesstof wordt behandeld. Als de kinderen het rekenwerk af hebben, gaan ze verder met extra rekenwerk op niveau. We rekenen dit jaar met echt grote getallen, gaan verder met cijferen (onder elkaar rekenen), de breuken en deelsommen. Ook de procenten worden voor het eerst aangeboden. Verder besteden we veel tijd aan de onderdelen meten, tijd en geld.
 
Taal / spelling
We maken gebruik van de taalmethode “Taal actief”.
Ieder hoofdstuk begint met een verhaal, waaraan direct een woordenschatles wordt gekoppeld. De andere lessen zijn op het gebied van taal verkennen (het ontleden van zinnen), schrijven en spreken/luisteren.
Bij spelling maken we onderscheid in categorie woorden en werkwoordspelling.
Iedere week wordt er een nieuwe spellingcategorie behandeld. Na de instructie volgt een oefendictee. Aan de hand van de uitslag van dit dictee worden de vervolgopdrachten voor de tweede les bepaald.
Iedere week worden ook 2 lessen werkwoordspelling aangeboden. We beginnen in de tegenwoordige tijd en later wordt dat uitgebreid naar de verleden tijd. Na 12 spellinglessen volgt er een woordendictee. Aan de hand van deze resultaten zijn er herhalingslessen op niveau. Na deze herhalingslessen volgt een zinnendictee.
 
Begrijpend lezen
Bij Begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij wordt er met teksten uit de actualiteit gewerkt. De kinderen werken in drietallen op niveau. Naast de methode maken we ook gebruik van ander oefenmateriaal.
 
Studievaardigheden
“Blits’’ is onze methode voor studievaardigheden. Hierbij leren de kinderen om bijvoorbeeld de hoofdgedachte uit een tekst te halen, een grafiek te lezen of kaarten te interpreteren.
 
Zaakvakken
Aardrijkskunde (Wijzer door de wereld)
Hier gaan we het hebben over Europa, weer en klimaat, middelen van bestaan en landschappen. De topografie gaat ook over Europa.
Geschiedenis (Wijzer door de tijd):
Hier behandelen we onder andere de tijd van de ontdekkers en hervormers, de gouden eeuw en de tijd van de pruiken en revoluties.  
Techniek (Wijzer Natuur en techniek):
Hier komen diverse onderwerpen aan bod en worden ook proefjes gedaan.
Verkeer (Wijzer door het verkeer):
In groep 7 doen we mee met het landelijk theoretisch verkeersexamen. Dat is meestal in april. Het praktijkexamen volgt rond mei
Na elk hoofdstuk maken de kinderen een toets.
 
Engels
Bij Engels werken we met de methode “Take it Easy”. De lessen worden vooral in het Engels aangeboden en er wordt veel interactief met het digitale schoolbord gewerkt. De kinderen krijgen per unit (hoofdstuk) een woordenlijst mee voor een woordentoets. Daarnaast krijgen ze van elke unit een toets. Er zijn 6 hoofdstukken.
 
Creativiteit
Er is wekelijks aandacht voor muziek, drama en tekenen en handvaardigheid.
 
Gym
De groepen 7 hebben twee keer per week gym, op dinsdag van de vakleerkracht en op donderdag van de eigen leerkracht. Alle kinderen moeten die dag hun gymspullen meenemen en een handdoek en washand om zichzelf op te frissen. Ook vragen wij de kinderen een roller-deodorant mee te nemen. Wanneer er een blessure is, waardoor er niet gegymd kan worden, worden we daar graag d.m.v. een briefje van op de hoogte gebracht.
 
Catechese
We hanteren de methode “hemel en aarde”, waar we met kinderen praten over allerlei aspecten van het geloof. Voor deze lessen krijgen we iedere periode een nieuw tijdschrift, waardoor de lessen heel actueel zijn. Ook dit jaar zullen er enkele lessen gegeven worden door Pastor Hedwig.
 
Sociaal emotionele ontwikkeling
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we twee Kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. Aan bod komen vooral onderwerpen als elkaar vertrouwen, vriendschap, zelfbeheersing en sociale media. We doen vertrouwensoefeningen waarbij kinderen echt moeten kunnen rekenen op elkaar.
 
Spreekbeurt
In groep 7 houden de kinderen een spreekbeurt. Een briefje met steekwoorden is toegestaan. De kinderen maken hun spreekbeurt in Google Presentaties en mailen hem dan naar de leerkracht. Zie ook het kopje: Thuis inloggen.
 
Verjaardag vieren
We vieren de verjaardagen uiteraard ook in de klas. Graag zien we een leuke gezonde traktatie. Het uitdelen van cadeautjes is niet de bedoeling.
 
Werk niet af
Wanneer kinderen hun werk van de dag niet af hebben, blijven ze na schooltijd maximaal 15 minuten in de klas om dit af te maken
 
Huiswerk
Maakwerk:
De kinderen krijgen 1 keer per week huiswerk mee. Dit huiswerk is gedifferentieerd. Er wordt extra werk voor rekenen, spelling, woordenschat of algemeen meegegeven. De hele klas maakt ook iedere week thuis een les van Nieuwsbegrip XL op de computer. Hebben ze geen computer tot hun beschikking thuis dan horen we dat graag. We zoeken dan samen met uw kind naar een oplossing.
Leerwerk:
Maximaal 1 keer per week een leervak. Dat kan zijn het leren van topografie, het leren van Engelse woordjes of het leren voor een zaakvak. Voor het leren van de zaakvakken krijgen de kinderen een kopie van de samenvatting van het hoofdstuk mee naar huis en het werkboek. Als een kind door ziekte een toets niet kan maken dan haalt hij de toets in op de eerstvolgende dag dat hij/zij weer op school is.
Geen maakwerk gedaan
Heeft uw kind het huiswerk niet bij zich, dan moet het de dag erna alsnog ingeleverd worden. Als een kind 3 keer het huiswerk is vergeten dan brengen we u hiervan via de mail op de hoogte.
 
Thuis inloggen
We werken op onze school met Cloudwise en gebruiken alle producten van Google, zoals Google Docs, Google Presentaties, Google Formulieren. Alle kinderen hebben een eigen school e-mailadres dat eindigt op @kbsfranciscus.nl. De kinderen hebben zelf een eigen wachtwoord ingesteld. Dit is niet bekend bij de leerkracht. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via https://cloudwise-portal.appspot.com of ‘inloggen Cloudwise’ ingeven in de zoekbalk van Google.
 
Agenda
Het is handig als de kinderen een agenda hebben om te leren hun huiswerk op te schrijven en te plannen.
 
Weektaak
Iedere week wordt er gewerkt aan een weektaak. Hierbij leren de kinderen met name hun werk te plannen. Tevens krijgen ze de gelegenheid om extra te oefenen en/of zichzelf te verrijken bij de verschillende vakgebieden.
 
Mobiele telefoon
Het is niet de bedoeling dat leerlingen met een mobiele telefoon naar school komen. Wanneer een leerling daar een goede reden voor heeft, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies/ diefstal.
 
Klassendienst
De kinderen hebben een paar keer per jaar klassendienst. We spreken de week in overleg met de kinderen af. Ze helpen dan na school met opruimen e.d. Het duurt ongeveer een kwartier.
 
Gesprekken met de leerkracht
Gedurende dit schooljaar zijn er gespreksavonden waarvoor u zich kunt inschrijven.
Mocht er iets aan de hand zijn wat niet kan wachten, dan zijn wij altijd bereid om een gesprek na school in te plannen. U kunt hiervoor even langslopen na school of een mail sturen.
 
Parro
Om vlot met ouders te kunnen communiceren maken we gebruik van Parro. We sturen bijvoorbeeld foto’s van activiteiten via de app door. Ook berichten kunnen snel door worden gegeven. U wordt uitgenodigd aan het begin van het jaar om hier aan deel te nemen. Bij contact graag beide leerkrachten aanvinken.
 
We stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandige houding en de eigen verantwoordelijkheid bij alle kinderen. Ze kunnen in eerste instantie zelf vertellen dat ze naar de dokter moeten of waar ze tegenaan lopen.

Groep 7 is een super leuk jaar, wij hebben er zin in!

 

Juf Sigrid  (maandag en dinsdag)
morren@kbsfranciscus.nl

Juf Michelle   (woensdag, donderdag, vrijdag)
taal@kbsfranciscus.nl