Medezeggenschapsraad Archieven - KBS Franciscus - Basisschool Maarssen

Notulen MR vergadering 21-03-2019

By | Algemeen nieuws, Medezeggenschapsraad | No Comments
Datum 21-3-2019
Aanwezig Leonie(LO), Mirella(MS), Kostis (KP), Joyce(JG), Michelle(MT), Sabah (SK) en Stephan (SvS)
Afwezig
Notulist Joyce

 

Opening/ mededelingen

JG opent de vergadering en heet in het bijzonder SK, ons nieuwe MR lid, en de leerkracht SK van gr 6 welkom.

 

Agenda zonder SvS:

Snappet

SK, leerkracht van gr 6 legt uit:

  • hoe wij als Franciscusschool hiermee bekend zijn geworden 
  • hoe het werkt
  • wat je als leerkracht ermee kunt 
  • wat de leerlingen ermee kunnen
  • wat het voordeel is
  • waar je wel op moet letten, bijvoorbeeld handschrift

Tot slot mogen we zelf even kort ermee werken.

Notulen MR vergadering

Notulen 21-06-2018

By | Algemeen nieuws, Medezeggenschapsraad | No Comments

Notulen MR 21 juni 2018
Aanwezig: CV, LO, AS, MS, MT, JdG
Afwezig: Niemand
 CV opent de vergadering
 Formatie gr 1/2 :
Is besproken
 Ambitiegesprek:
Punten worden besproken (JG mailt deze door aan de mr leden)

Agenda in het bijzijn van Stephan
 Formatie groep 1/2
SvS is blij dat de totale formatie op onze school rond is.
Volgend jaar zal met de leerkrachten van gr 1 en 2 een visietraject
worden gevolgd om te bepalen hoe gr 1 en 2 na schooljaar 2018-2019 verder zullen
gaan. Bij het visietraject zal tevens het huidige beleid, dat kinderen geboren op of na 1 oktober het jaar daarna in groep 1 blijven worden meegenomen
Notulen MR 21 juni 2018

Notulen 22-05-2018

By | Medezeggenschapsraad | No Comments

Vergadering MR

Datum 22-05-2018
Aanwezig CV (voorzitter), LO, MS, AS, JdG en MT AdJ SvS
Afwezig
Notulist MS

 

Opening/ mededelingen

Ambitiegesprek:

Iedereen gaat thuis kijken welke punten wij willen bespreken met SvS.

In de volgende vergadering wordt de agenda opgemaakt en wordt er een afspraak gemaakt met SvS.

De leerkrachten gaan een keer na schooltijd brainstormen en de ouders spreken met elkaar af waarbij het nieuwe lid wordt betrokken.

 

Data MR ‘18/19:

Nieuwe data volgt nog via de mail. Even goed kijken naar de dagen. Nu waren er heel veel op dinsdag.

 

GMR+taakbeleid:
opslagfactor/overlegmodel is unaniem gekozen door alle leerkrachten.

Urenbeleid:
– Hoe kritisch moeten wij kijken naar de uren?
– Wat hebben wij hierover te zeggen?
– Alle onderdelen worden apart besproken en sommige punten worden nog nagevraagd bij SvS in verband met de GMR vergadering van morgenavond. (catechese, CC en NME, terugkomen afscheidsavond groep 8).
– POVO verwijzing staat nu in dat de leerkrachten van groep 8 worden vrijgeroosterd, dat is dit jaar niet gebeurd. Belangrijk dat de leerkrachten van groep 8 dit volgend jaar ook in de gaten houden.

Vergaderomg MR

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden