Medezeggenschapsraad Archieven - KBS Franciscus - Basisschool Maarssen

Notulen MR vergadering 03-12-2020

By | Medezeggenschapsraad | No Comments

Agenda
– Notulen 24-09-2020

Notulen zijn vastgesteld.
– MR bericht 24-09-2020
MR bericht is vastgesteld en wordt op de site geplaatst.
– Voorzitter/secretaris
Blijft zoals het is.
– Jaarverslag
Jaarverslag is gemaakt door MT.
– Ouderbetrokkenheid
Er wordt veel informatie via Parro doorgegeven, waardoor belangrijke
informatie snel gedeeld wordt.
– Begroting 2020-2021
Wordt doorgenomen d.m.v. een PowerPoint die Stephan deelt.
– Personeel
Er is nog niemand gevonden voor de vacature van groep 5.
– Corona en communicatie
De communicatie over Corona is de laatste tijd iets minder geweest vanuit
Stephan. Dit is een bewuste keuze, omdat het al zo’n rol speelt in de
samenleving. Mochten er besmettingen zijn binnen de school, worden
ouders uiteraard op de hoogte gebracht.
– Verslag klachtencommissie
Er zijn geen klachten geweest.
– Aanbod W(erken) M(et) K(waliteitskaarten)
Stephan presenteert het WMK rapport. In dit rapport worden de resultaten
beschreven van de Aanbod 2020 van de Franciscusschool.
– Uitslag onderzoek ventilatie
Stephan bespreekt het onderzoeksverslag van de Vreeken groep.

MR 2020

MR-bericht vergadering 03-12-2019

By | Algemeen nieuws, Medezeggenschapsraad | No Comments

Agenda
1. Vanuit de MR zal van iedere vergadering een mr-bericht worden gemaakt,
dat voor de ouders en leerkrachten is bedoeld.
2. De werkgroep identiteit heeft een notitie identiteit vastgesteld. Het
document zal geagendeerd worden op het BMT, de GMR en het TB.
3. Jaarverslag MR wordt besproken en vastgesteld.
4. Foto MR is gemaakt en komt op de website te staan.
5. Notulen GMR zijn besproken.
6. De notulen van de mr-vergadering van 26 september 2019 worden goedgekeurd en vastgesteld

 

Notulen MR-vergadering

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden