admin

Maandmemo Mei

By | Maandmemo | No Comments

Wat gaat de tijd toch hard en het lijkt elk jaar alleen maar harder te gaan. De afgelopen periode zijn er een hoop leuke dingen gebeurd op school, die worden weergegeven in de maandmemo. De Koningsspelen waren een succes, waarbij ik graag alle hulpouders nog extra wil bedanken voor hun tijd en inzet. Na de vakantie start de laatste periode van het schooljaar. Wederom een leuke maar drukke periode. Niet alleen worden alle zaken rondom het nieuwe schooljaar vastgesteld, maar ook worden de laatste zaken van het huidige schooljaar afgemaakt en geëvalueerd. Na de meivakantie neem ik u graag mee in de plannen voor het nieuwe schooljaar. Voor nu, eerst een heerlijk vakantie toegewenst en graag tot maandag 14 mei.

Mede namens het team,
Stephan van Slooten

Maandmemo Mei 2018

Maandmemo April

By | Algemeen nieuws, Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Na een prachtige paasviering vandaag op school is het paasweekend van start gegaan. Tijdens de paasviering in de kerk zijn er prachtige verhalen verteld en liedjes gezongen, zodat iedereen weer weet waar het om gaat met Pasen. Vervolgens is in alle klassen genoten van een lekkere paaslunch en is het extra lange paasweekend begonnen. Op dinsdag 3
april zijn de leerlingen nog lekker een dagje extra vrij, omdat het team een studiedag heeft van de Stichting. Graag wens ik u mede namens de rest van het team een mooi paasweekend toe.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Bekijk de complete maandmemo

Maandmemo Maart

By | Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vandaag hebben de leerlingen van de school een heerlijk carnavalsfeest gevierd, waarbij ik de mooiste en gekste outfits voorbij zag komen. Voor volgende jaren wil ik de traditie graag voortzetten, maar dan wel in de week van carnaval of in ieder geval een stuk dichterbij de daadwerkelijke tijd. Na deze feestelijke dag zijn de leerlingen begonnen aan hun welverdiende voorjaarsvakantie, waarbij zeer koude temperaturen worden beloofd. Het zou mooi zijn als er dit jaar toch nog de mogelijkheid komt om te schaatsen. Juist binnen een voorjaarsvakantie zal dit extra leuk zijn. Na de vakantie komt de lente al in zicht en gaan wij ons langzaam opmaken voor Pasen. Een fijne periode, waarbij het steeds lichter buiten gaat worden en de zon ons steeds vaker komt verblijden. Voor nu wens ik u allen een fijne vakantie!

Mede namens het team,
Stephan van Slooten

Maandmemo maart 2018

Jaarverslag

By | Geen categorie | No Comments

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Franciscus 2016/2017

 

Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS Franciscus over de periode september 2016 tot en met augustus 2017. In dit jaarverslag beschrijven wij op hoofdlijnen waarmee we ons het afgelopen schooljaar hebben bezig gehouden.

 

Samenstelling MR

Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de leerlingen/ouders.

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het geval van KBS Franciscus zijn dat 6 raadsleden: 3 leerkrachten en 3 ouders.

 

Vertegenwoordiging van de leerkrachten:

Michelle Taal 

Mirella Smids 

Joyce de Groot

 

Vertegenwoordiging van de ouders:

 

Cindy Vermij                     Awatif Sarehane             Leonie Oude Essink

 

Verkiezingen

Gert Hagen is afgetreden met ingang van het schooljaar 2016/2017. Na verkiezingen is Leonie Oude Essink benoemd namens de ouders. Voor het overige is de samenstelling van de MR gelijk gebleven.

 

Waar hebben we ons dit schooljaar onder meer mee bezig gehouden?

Nieuwe directeur

Sinds dit schooljaar heeft KBS Franciscus een nieuwe directeur, Stephan van Slooten. Zijn komst heeft ertoe geleid, dat een groot aantal beleidsstukken en plannen aan de MR is voorgelegd. Daarnaast heeft Stephan aan het eind van het schooljaar een presentatie gegeven over zijn visie over het afgelopen jaar en de komende jaren en dat ziet er veelbelovend uit.

 

Andere schooltijden

Na de raadpleging van de ouders, heeft de MR ingestemd met het continurooster per schooljaar 2017/2018. Ten behoeve van de invoering van het continurooster zijn in overleg met de MR een informatieboekje voor de ouders opgesteld, een TSO-document, alsmede diverse brieven aan de ouders.

 

Communicatie

De wijze van communicatie vanuit school en vanuit de MR staat hoog op de agenda. We hebben een aantal knelpunten besproken, waaronder de communicatie omtrent de leerlingenverdeling, we plaatsen om de maand een stukje in het maandmemo en de notulen van de vergaderingen staan op de website.

 

Overgang naar school en van school

Naar aanleiding van het beleid aanname en plaatsing 4-jarigen hebben we stilgestaan bij het zo geruisloos mogelijk instromen van de 4-jarigen op school. Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de leerlingen zo probleemloos mogelijk kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

 

Brand

Verder is onze school opgeschrikt door de brand in mei 2017. Dit heeft de nodige gevolgen gehad.

 

Besluiten van de MR

Wanneer?  

 

 

Inhoud
September 2016 Schoolplan 2016-2020 Ingestemd
Schooljaarverslag 2015-2016 Ingestemd
Beleid aanname en plaatsing 4-jarigen Positief advies
Groepsgrootte Positief advies
RI&E eindrapport Besproken
Jaarplanning MR Opgesteld
December 2016 Meerjareninvesteringsplan en Begroting 2017 Positief advies
 
Februari 2017 Jaarplan 2016-2017 Ingestemd
 
Maart 2017 Beleidsplan sociaal veilige school en pestprotocol Ingestemd
Digitaal Veiligheidsplan Ingestemd
IEP-eindtoets Besproken
Beleid Burgerschapsvorming en sociale integratie Ingestemd
ParnasSys Voortgang besproken
 
Mei 2017 Jaarverslag 2016 preventie machtsmisbruik en klachtafhandeling SPA Besproken
Formatieplan Ingestemd
Juni 2017 Jaarrekening Besproken
Alcohol op school Besluitvorming
Brand Besproken

 

 

Tot slot

We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Het komende jaar verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden voorgelegd.

Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.

 

Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen zodat KBS Franciscus een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat!

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

MR KBS Franciscus

Nieuwsbrief start schooljaar 2017-2018

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hartelijk welkom allemaal weer terug op school. Na zes weken is het goed om al die vrolijke gezichten weer te zien en de verhalen te horen. We hebben er zin in en de meeste kinderen ook. U zult zien, we zijn zo weer gewend aan het ritme van school. Alle nieuwe kinderen en ouders/verzorgers van harte welkom bij ons op school. Wij wensen iedereen een goed en leerzaam schooljaar.
Over anderhalve week zal de maandmemo verschijnen, maar om u toch al eerder van belangrijke informatie te voorzien krijgt u deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Nieuwe website
In de zomervakantie is er druk gewerkt aan een nieuwe website. Inmiddels staat onze nieuwe website online, maar zijn er nog veel aanpassingen nodig. De informatie is nog niet kloppend of volledig evenals de stijl. De aankomende weken zullen wij dit verder gaan ontwikkelen naar wens. Onze excuses voor het ongemak.

Ophalen leerlingen groep 1 en 2
Bij het ophalen van de leerlingen uit de groepen 1 en 2 maken wij hier op school gebruik van de kleuren van het schoolplein. De stenen randen om de bomen op het schoolplein hebben allemaal een andere kleur en corresponderen met het verzamelpunt van de groep. De verdeling van de groepen is als volgt:
Read More

Luizen controle

By | Geen categorie | No Comments

AFSPRAKEN ROND LUIZENCONTROLE

– In de week na iedere vakantie wordt er in elke groep gecontroleerd op luizen/neten. De leerkracht vraagt hiervoor ouders uit de groep zodat alleen de eigen groep gecontroleerd hoeft te worden en men zo klaar is.

– In iedere klas is een gelpompje aanwezig voor de ouders om hun handen te desinfecteren tijdens en na het controleren. Iedere groep heeft een luizenlijst waarop aangetekend kan worden wie er luizen/neten hebben (bij de leerkracht).

– In overleg met de leerkracht wordt de dag bepaald dat er wordt gecontroleerd en via Digiduif worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.
– Als er luizen/neten zijn geconstateerd, belt de leerkracht de ouders van het betreffende kind met de vraag of er gelijk behandeld kan worden.
– De leerkracht geeft door aan de administratie dat er luizen zijn gevonden zodat er een brief gestuurd kan worden aan alle ouders in die groep en een poster op de gang(en).
– Indien het kind met luizen/neten een broertje/zusje op school heeft, ontvangen ook de ouders uit die groep een brief.
– In de brief staat dat er 2 weken later weer gecontroleerd wordt. Hiervoor moeten weer ouders worden gevraagd via de leerkracht.
– Ieder kind ontvangt een luizenzak. Aan de ouders wordt gevraagd elke vakantie de luizenzak te wassen. Dit is verantwoording van ouders. Een nieuwe luizenzak kan gekocht worden bij de administratie a € 2,50.

School in brand

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Tot ieders grote schrik stond afgelopen vrijdagavond een lokaal van onze school in brand. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse en kon erger worden voorkomen. Met man en macht is gewerkt om de school weer snel in gebruik te kunnen nemen en na drie dagen gesloten te zijn geweest, konden de deuren vandaag weer open. Uiteraard zijn nog niet alle werkzaamheden afgesloten en zullen wij tot de zomervakantie moeten improviseren. Ik wil graag iedereen danken voor het medeleven en de flexibiliteit bij de opvang van de leerlingen. Het is tijd om nu weer tot de orde van de dag over te gaan, want het eind van het schooljaar is in zicht. Zoals het spreekwoord al zegt, wegen de laatste loodjes het zwaarst. Met alle organisatorische- en emotionele
ontwikkelingen rondom de brand denk ik dat wij dat kunnen beamen. Echter wordt er ook hard doorgewerkt. De formatie is rond, de Cito’s komen er weer aan en groep 8 is druk bezig met de musical en het kamp. De aanmeldingen voor het nieuwe jaar worden verwerkt. Kortom: werk aan de winkel! Ook in deze drukke tijden, waarbij de afhandeling van de brand de nodige aandacht met zich meebrengt, zijn er veel dingen waar ik naar uit kijk.

Veel plezier met lezen en mochten er vragen zijn, dan weet u mij te vinden.
Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten
Formatie 2017 – 2018
De formatie voor volgend schooljaar is helemaal rond. In tegenstelling tot de vorige maandmemo (mei), zullen er twee groepen 1 en twee groepen 2 worden geformeerd. Zowel de verdeling van de leerlingen als de gekoppelde leerkracht(en) worden in een aparte Digiduif vandaag naar u gecommuniceerd.

Maandmemo mei 2017

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op de valreep, voor de meivakantie, nog een maandmemo. We hebben de meivakantie vandaag kunnen inluiden met een droge en sportieve dag. Met zeer veel enthousiasme is er deze ochtend gedanst op
het liedje Okido van Kinderen voor Kinderen. Daarna hebben de kinderen meegedaan aan allerlei sportieve spelletjes, die ook heel sportief werden gespeeld. We willen alle ouders bedanken die geholpen hebben om er een mooie dag van te maken. Zonder deze hulp konden we dit allemaal niet voor elkaar krijgen!

Vorige week woensdag hebben wij een studiemiddag gehad met het hele team. Tijdens deze studiedag hebben wij het jaar doorgenomen, waarbij wij de kansen en de aandachtspunten van de Franciscus in kaart hebben gebracht. Daarnaast ook de sterke en mogelijke verbeterpunten van de school. Deze nemen wij mee voor volgend jaar en zullen in het jaarplan
een plaats krijgen. Het was een enorme productieve dag waarbij de teamspirit duidelijk aanwezig was. KBS Franciscus heeft een team om trots op te zijn. En nu mogen we allemaal even genieten. We mogen ons weer even opladen voor de laatste 9 weken van het schooljaar. Het gaat echt enorm snel. Ik wens u allemaal een fijne vakantie toe.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Groep 4 op vrijdagmiddag naar school
Zoals eerder vermeld in zowel de maandmemo als in de brieven rondom het continurooster, zal groep 4 na de meivakantie ook de vrijdagmiddag naar school gaan. Door de overgang naar dit continurooster is het belangrijk dat een school haar plicht, om over acht schooljaren haar leerlingen minimaal 7.520 uur les aan te bieden, nauwlettend blijft volgen. Door de invoering van het continurooster en de wijziging in uren, zullen de leerlingen die in de huidige groepen 4 zitten het minimaal aantal uren niet halen.

Read More

Maandmemo april 2017

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouders,
Het voorjaar is in volle gang: de klok is een uur vooruit, het is heerlijk weer en de leerlingen kunnen weer volop buitenspelen. Komende maand staat er weer genoeg op de rol met o.a. de kijkavond, het paasfeest, de Koningsspelen en de meivakantie in het vooruitzicht. Kortom, een mooie maand waar we van gaan genieten.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

Leerplicht
Er gaat per 1 april 2017 (en dat is geen grapje) wat veranderen rond de wet op de leerplicht. Per 1 april zijn basisscholen in Nederland VERPLICHT om elk ongeoorloofd verzuim te melden in het Verzuimregister van DUO. Vervolgens stuurt DUO alle informatie automatisch door naar de leerplichtambtenaar.
Bij ongeoorloofd verzuim kunt u denken aan:
– Zonder schriftelijke toestemming van de directie eerder op vakantie gaan of later terugkomen.
– Leerlingen die thuisblijven omdat ouders er niet in slagen om een kind op tijd naar school te brengen.
– Leerlingen die ziek gemeld worden vlak voor of na een vakantie of weekend, maar vervolgens wel op vakantie gaan.
– Leerlingen die regelmatig te laat op school komen, zelfs al is dat een paar minuten.

Deze nieuwe wet betekent dat alle meldingen rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar terecht komen. Scholen oordelen niet, maar hebben een meldingsplicht. Meer informatie kunt u vinden op www.rblutrechtnoordwest.nl

TSOpro
Vanaf 1 januari 2017 is Theeplein veranderd in TSOpro. U kunt de TSOprowebsite vinden op: https://franciscusmaarssenbroek.tsopro.nl/ Via een link op onze website www.kbsfranciscus.nl komt u ook in het registratiesysteem. Betty v.d. Laan is overblijfcoördinator, zij is telefonisch bereikbaar via tel.nr. 06-46495627 of per mail laan@kbsfranciscus.nl.

Vakantierooster 2017-2018
Binnen de GMR is het volgende vakantierooster voor volgend schooljaar vastgesteld:
Read More

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden