admin

Maandmemo Mei

By | Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),
Nog een week te gaan en dan mogen, mits dit verantwoord blijft, alle leerlingen samen weer naar school. We kijken er naar uit om de klassen weer volledig te maken en samen het schooljaar verder af te sluiten. Donderdagavond 28 mei is het protocol van de PO-raad en OCW uitgebracht met de richtlijnen voor de periode vanaf 8 juni. Aankomende week zal naar aanleiding van dit protocol het beleid voor de periode tot de zomervakantie worden gevormd. Naar verwachting kan ik u hier woensdag over informeren.

maandmemo mei 2020 (1)

Maandmemo maart 2020

By | Maandmemo | No Comments

Na een prachtig carnavalsfeest op school is vanmiddag de voorjaarsvakantie gestart. De intensieve periode van toetsen, analyseren, het maken van rapporten en het voeren van gesprekken is voorbij en nu is het tijd om even een week bij te komen. De tijd vliegt, want voor we het weten laten we de winter alweer achter ons en maken wij ons op voor de lente. Achter de schermen ben ik al druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar en zal daar de komende maanden met het team over in gesprek gaan. Ik wens u mede namens het team een fijne vakantie.

Maandmemo maart

Maandmemo februari

By | Maandmemo | No Comments

De laatste Citotoetsen worden afgenomen en de tijd van het maken van analyses breekt aan. De leerkrachten zijn druk met het monitoren van de
vorderingen, maar vooral met het kijken waar zij de leerlingen nog mee kunnen helpen de aankomende periode. De rapporten komen eraan en de leerkrachten zullen ouders en leerlingen meenemen in de ontwikkeling en vorderingen van de afgelopen periode. De weken vliegen voorbij en de volgende vakantie staat alweer voor de deur. Gelukkig hebben we eerst nog een paar mooie weken, waarin ook de carnaval weer groots gevierd gaat worden.

Maandmemo februari

Maandmemo januari

By | Maandmemo | No Comments

Officieel zijn de kerstdagen nog niet eens begonnen, maar worden op school alle kerstspullen al opgeruimd. We staan aan de vooravond van de kerstvakantie en ruimen de school op om in het nieuwe jaar weer fris te kunnen starten. Ondanks dat de ‘echte’ kerst nog moet starten kijken wij terug op een fijne feestmaand met een gezellig sinterklaasfeest en een mooie kerstviering. In de maandmemo van december heeft u onze kerst en nieuwjaarswens al gekregen, maar ook in deze maandmemo willen wij u nogmaals fijne kerstdagen en een prachtig en leerzaam 2020 wensen.
Geniet van de vakantie en wij hopen iedereen in goede gezondheid op maandag 6 januari weer te mogen begroeten.

Maandmemo januari

Maandmemo december

By | Maandmemo | No Comments

De drukke en gezellige decembermaand staat voor de deur. Afgelopen weken hebben we op school al heerlijk in de Sinterklaassferen gezeten en zullen we na volgende week de school omtoveren tot de kerst. Deze tijd zorgt voor saamhorigheid en een gezellige sfeer binnen de school. In de klassen wordt deze periode ook gebruikt om lesstof af te ronden en voor te bereiden op de aankomende toetsperiode in januari. Graag maak ik u via deze weg ook attent op een vacature bij ons op school in groep 7b. Mocht u iemand kennen binnen uw netwerken die hier interesse in zou kunnen hebben, dan horen wij dat graag. Ik wens u een mooie en feestelijke decembermaand toe!

Maandmemo december

Maandmemo november

By | Downloads, Maandmemo | No Comments

Na de herfstvakantie is de school weer goed gestart. We begonnen met een studiedag over het geven van een betekenisvolle (verlengde) instructie, waarbij leerkrachten werden meegenomen in het proces rondom een instructie bij leerlingen. Ook is er gekeken op welke wijze hiaten in leerstof bij leerlingen kunnen worden gesignaleerd en wat de leerkracht hieraan kan doen.

Maandmemo november

Maandmemo oktober

By | Maandmemo | No Comments

Hieronder treft u de nieuwsbrief van oktober aan. We zijn inmiddels 5 weken onderweg en er is in korte tijd alweer veel gebeurd. De leerlingen hebben hun plekje gevonden in de groep, de nieuwe stof wordt langzaam verwerkt en we zetten ons allemaal in om er weer een mooie groep van te maken. Aankomende week is de opening van de Kinderboekenweek en hebben we Franciscusdag. Kortom weer genoeg te doen. U leest het allemaal in deze maandmemo.

Maandmemo oktober

Notulen

By | Geen categorie | No Comments

Opening / welkom
JG opent de vergadering.
Agenda zonder SvS:
Voorstellen nieuw MR lid en Website/foto
Het eerste agendapunt (voorstellen nieuw MR lid) en het derde agendapunt (Website/foto) worden doorgeschoven naar de volgende vergadering in verband met afwezigheid van SK.

Behoefte scholing
Dit agendapunt is tijdens de laatste GMR-vergadering op 28 maart 2019 besproken. Wellicht dat dit na het benoemen van een aantal nieuwe leden binnen de vier MR-en volgend schooljaar Stichtingsbreed kan worden opgepakt.

Notulen MR vergadering

Maandmemo september

By | Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),
De start van het nieuwe schooljaar komt in zicht. Hopelijk kijkt u allen terug op een fijne zomer. Achter de schermen zijn wij de afgelopen week druk bezig geweest om alle voorbereidingen te treffen zodat we maandag weer fris en boordevol energie kunnen starten. We kijken er naar uit om alle leerlingen weer te zien en wensen iedereen een fijn en leerzaam nieuw schooljaar toe.

Bekijken

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden