2021 juli

MR bericht 11-05-2021

By | Medezeggenschapsraad | No Comments

Agenda

Notulen 18-02-2021
Notulen en het LO bericht zijn goedgekeurd.

Notulen GMR 25-03-2021
Geen op- of aanmerkingen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het is nog niet bekend hoe hoog de ouderbijdrage gaat worden. Een deel van de ouders heeft nu de helft betaald i.v.m. Corona. Hoe en of de andere helft wordt gevraagd door de OR, is nog niet duidelijk.

Alles bekijken

Maandmemo juli 2021

By | Maandmemo | No Comments

Nog maar twee weken te gaan en de zomervakantie gaat alweer van start. Ondanks dit bijzondere schooljaar is de tijd weer omgevlogen. Gelukkig kregen wij vorige week, in navolging op de rest, van de samenleving eindelijk het bericht van
de PO-raad, dat het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 juni. Zo kan de cohortering van leerlingen worden losgelaten, mag groep 8 een eindmusical opvoeren, kunnen klassen weer op
excursie en schoolkamp en wordt het voor schoolteams weer mogelijk met elkaar te vergaderen.

Maandmemo juli 2021

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden