februari 2021 - KBS Franciscus - Basisschool Maarssen

Maandmemo februari 2021

By | Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Aankomende dagen zal bekend worden of de scholen op maandag 8 februari weer open mogen. Wij hopen van harte dat dit het geval zal zijn, maar houden ook rekening met een verlenging tot de voorjaarsvakantie. Net als u hopen wij spoedig op meer duidelijkheid. Afgelopen woensdag heeft het team een studiedag gehad en ook aanstaande maandag heeft het team een studiedag. Gedurende deze dagen richten wij ons op eigenaarschap voor leerlingen en gaan wij verder met ons implementatietraject Close Reading om begrijpend lezen op een andere wijze vorm te geven. De leerkrachten van de onderbouw zullen een verdiepingstraining krijgen over de leerlijnen die wij gebruiken om dit nog beter in te kunnen zetten. Al met al weer genoeg om aan te pakken om het onderwijs voor de leerlingen, als we straks weer open mogen, zo goed mogelijk neer te kunnen zetten.

Maandmemo februari 2021

Notulen MR vergadering 03-12-2020

By | Medezeggenschapsraad | No Comments

Agenda
– Notulen 24-09-2020

Notulen zijn vastgesteld.
– MR bericht 24-09-2020
MR bericht is vastgesteld en wordt op de site geplaatst.
– Voorzitter/secretaris
Blijft zoals het is.
– Jaarverslag
Jaarverslag is gemaakt door MT.
– Ouderbetrokkenheid
Er wordt veel informatie via Parro doorgegeven, waardoor belangrijke
informatie snel gedeeld wordt.
– Begroting 2020-2021
Wordt doorgenomen d.m.v. een PowerPoint die Stephan deelt.
– Personeel
Er is nog niemand gevonden voor de vacature van groep 5.
– Corona en communicatie
De communicatie over Corona is de laatste tijd iets minder geweest vanuit
Stephan. Dit is een bewuste keuze, omdat het al zo’n rol speelt in de
samenleving. Mochten er besmettingen zijn binnen de school, worden
ouders uiteraard op de hoogte gebracht.
– Verslag klachtencommissie
Er zijn geen klachten geweest.
– Aanbod W(erken) M(et) K(waliteitskaarten)
Stephan presenteert het WMK rapport. In dit rapport worden de resultaten
beschreven van de Aanbod 2020 van de Franciscusschool.
– Uitslag onderzoek ventilatie
Stephan bespreekt het onderzoeksverslag van de Vreeken groep.

MR 2020

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden