april 2017 - KBS Franciscus - Basisschool Maarssen

Maandmemo april 2017

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouders,
Het voorjaar is in volle gang: de klok is een uur vooruit, het is heerlijk weer en de leerlingen kunnen weer volop buitenspelen. Komende maand staat er weer genoeg op de rol met o.a. de kijkavond, het paasfeest, de Koningsspelen en de meivakantie in het vooruitzicht. Kortom, een mooie maand waar we van gaan genieten.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

Leerplicht
Er gaat per 1 april 2017 (en dat is geen grapje) wat veranderen rond de wet op de leerplicht. Per 1 april zijn basisscholen in Nederland VERPLICHT om elk ongeoorloofd verzuim te melden in het Verzuimregister van DUO. Vervolgens stuurt DUO alle informatie automatisch door naar de leerplichtambtenaar.
Bij ongeoorloofd verzuim kunt u denken aan:
– Zonder schriftelijke toestemming van de directie eerder op vakantie gaan of later terugkomen.
– Leerlingen die thuisblijven omdat ouders er niet in slagen om een kind op tijd naar school te brengen.
– Leerlingen die ziek gemeld worden vlak voor of na een vakantie of weekend, maar vervolgens wel op vakantie gaan.
– Leerlingen die regelmatig te laat op school komen, zelfs al is dat een paar minuten.

Deze nieuwe wet betekent dat alle meldingen rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar terecht komen. Scholen oordelen niet, maar hebben een meldingsplicht. Meer informatie kunt u vinden op www.rblutrechtnoordwest.nl

TSOpro
Vanaf 1 januari 2017 is Theeplein veranderd in TSOpro. U kunt de TSOprowebsite vinden op: https://franciscusmaarssenbroek.tsopro.nl/ Via een link op onze website www.kbsfranciscus.nl komt u ook in het registratiesysteem. Betty v.d. Laan is overblijfcoördinator, zij is telefonisch bereikbaar via tel.nr. 06-46495627 of per mail laan@kbsfranciscus.nl.

Vakantierooster 2017-2018
Binnen de GMR is het volgende vakantierooster voor volgend schooljaar vastgesteld:
Read More

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden