Nieuwsbrief Ouderraad

By | Algemeen nieuws | No Comments

Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van de Ouderraad. Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de activiteiten tijdens het schooljaar en andere belangrijke zaken melden. De Ouderraad bestaat uit een gezellig team van betrokken en enthousiaste ouders die het leuk vinden om op school te helpen. Maar wie zijn nu precies de OR leden?

Nieuwsbrief_Ouderraad_nr_1

Maandmemo september 2017

By | Algemeen nieuws, Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),

De eerste twee weken van het schooljaar zitten er al weer op en de
meeste kinderen beginnen al weer aardig in het schoolritme te komen.
De informatieavonden voor de groepen 1,2,3 en 8 zijn geweest en
volgende week zullen de startgesprekken plaatsvinden.
We zijn goed gestart, waarbij we erg blij zijn dat alle lokalen weer in orde
zijn. In de zomervakantie is zowel door diverse aannemers als het team
hard gewerkt om bij de start van het schooljaar klaar te zijn. Het team
heeft er weer zin in en we kijken er naar uit om er weer een mooi jaar van
te maken.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Personeel
In de zomervakantie kregen wij heugelijk babynieuws. Meester Martijn is
vader geworden van Ruben en juf Mirella is moeder geworden van
Frederique. Met beide kinderen en ouders gaat het erg goed.
Na de zomervakantie heeft juf Michelle besloten om ouderschapsverlof op
te nemen. Zij zal de woensdag niet meer in groep 8 staan, maar alleen de
donderdag en vrijdag in groep 7/8. Het ouderschapsverlof van meester
Koert zal nu op vrijdag worden ingevuld door juf Mariska.
Zoals eind vorig jaar al is gecommuniceerd, wordt het zwangerschapsverlof
van juf Mirella in groep 4 ingevuld door juf Rita Stücklschwaiger. Zij werkt
van woensdag t/m vrijdag. Wij heten haar van harte welkom op KBS
Franciscus en wensen haar veel werkplezier!

Vrijwilligers gezocht
Voor dit schooljaar zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die met de
leerlingen willen eten in de klas of buiten spelen tijdens de middagpauze.
Indien u interesse heeft en beschikbaar bent van 11.45 tot 13.15 uur, dan
horen wij dat graag. U ontvangt een vrijwillige bijdrage per keer.
U kunt zich hiervoor bij de TSO coördinator. Vanuit onze school is dat
Betty van der Laan. Voor aanmelding kunt u mailen naar:
laan@kbsfranciscus.nl
Read More

Nieuwsbrief start schooljaar 2017-2018

By | Algemeen nieuws, Nieuws bovenbouw, Nieuws onderbouw | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hartelijk welkom allemaal weer terug op school. Na zes weken is het goed om al die vrolijke gezichten weer te zien en de verhalen te horen. We hebben er zin in en de meeste kinderen ook. U zult zien, we zijn zo weer gewend aan het ritme van school. Alle nieuwe kinderen en ouders/verzorgers van harte welkom bij ons op school. Wij wensen iedereen een goed en leerzaam schooljaar.
Over anderhalve week zal de maandmemo verschijnen, maar om u toch al eerder van belangrijke informatie te voorzien krijgt u deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Nieuwe website
In de zomervakantie is er druk gewerkt aan een nieuwe website. Inmiddels staat onze nieuwe website online, maar zijn er nog veel aanpassingen nodig. De informatie is nog niet kloppend of volledig evenals de stijl. De aankomende weken zullen wij dit verder gaan ontwikkelen naar wens. Onze excuses voor het ongemak.

Ophalen leerlingen groep 1 en 2
Bij het ophalen van de leerlingen uit de groepen 1 en 2 maken wij hier op school gebruik van de kleuren van het schoolplein. De stenen randen om de bomen op het schoolplein hebben allemaal een andere kleur en corresponderen met het verzamelpunt van de groep. De verdeling van de groepen is als volgt:
Read More

Luizen controle

By | Maandmemo | No Comments

AFSPRAKEN ROND LUIZENCONTROLE

– In de week na iedere vakantie wordt er in elke groep gecontroleerd op luizen/neten. De leerkracht vraagt hiervoor ouders uit de groep zodat alleen de eigen groep gecontroleerd hoeft te worden en men zo klaar is.

– In iedere klas is een gelpompje aanwezig voor de ouders om hun handen te desinfecteren tijdens en na het controleren. Iedere groep heeft een luizenlijst waarop aangetekend kan worden wie er luizen/neten hebben (bij de leerkracht).

– In overleg met de leerkracht wordt de dag bepaald dat er wordt gecontroleerd en via Digiduif worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.
– Als er luizen/neten zijn geconstateerd, belt de leerkracht de ouders van het betreffende kind met de vraag of er gelijk behandeld kan worden.
– De leerkracht geeft door aan de administratie dat er luizen zijn gevonden zodat er een brief gestuurd kan worden aan alle ouders in die groep en een poster op de gang(en).
– Indien het kind met luizen/neten een broertje/zusje op school heeft, ontvangen ook de ouders uit die groep een brief.
– In de brief staat dat er 2 weken later weer gecontroleerd wordt. Hiervoor moeten weer ouders worden gevraagd via de leerkracht.
– Ieder kind ontvangt een luizenzak. Aan de ouders wordt gevraagd elke vakantie de luizenzak te wassen. Dit is verantwoording van ouders. Een nieuwe luizenzak kan gekocht worden bij de administratie a € 2,50.

School in brand

By | Algemeen nieuws, Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Tot ieders grote schrik stond afgelopen vrijdagavond een lokaal van onze school in brand. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse en kon erger worden voorkomen. Met man en macht is gewerkt om de school weer snel in gebruik te kunnen nemen en na drie dagen gesloten te zijn geweest, konden de deuren vandaag weer open. Uiteraard zijn nog niet alle werkzaamheden afgesloten en zullen wij tot de zomervakantie moeten improviseren. Ik wil graag iedereen danken voor het medeleven en de flexibiliteit bij de opvang van de leerlingen. Het is tijd om nu weer tot de orde van de dag over te gaan, want het eind van het schooljaar is in zicht. Zoals het spreekwoord al zegt, wegen de laatste loodjes het zwaarst. Met alle organisatorische- en emotionele
ontwikkelingen rondom de brand denk ik dat wij dat kunnen beamen. Echter wordt er ook hard doorgewerkt. De formatie is rond, de Cito’s komen er weer aan en groep 8 is druk bezig met de musical en het kamp. De aanmeldingen voor het nieuwe jaar worden verwerkt. Kortom: werk aan de winkel! Ook in deze drukke tijden, waarbij de afhandeling van de brand de nodige aandacht met zich meebrengt, zijn er veel dingen waar ik naar uit kijk.

Veel plezier met lezen en mochten er vragen zijn, dan weet u mij te vinden.
Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten
Formatie 2017 – 2018
De formatie voor volgend schooljaar is helemaal rond. In tegenstelling tot de vorige maandmemo (mei), zullen er twee groepen 1 en twee groepen 2 worden geformeerd. Zowel de verdeling van de leerlingen als de gekoppelde leerkracht(en) worden in een aparte Digiduif vandaag naar u gecommuniceerd.

Maandmemo mei 2017

By | Algemeen nieuws, Maandmemo | No Comments

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op de valreep, voor de meivakantie, nog een maandmemo. We hebben de meivakantie vandaag kunnen inluiden met een droge en sportieve dag. Met zeer veel enthousiasme is er deze ochtend gedanst op
het liedje Okido van Kinderen voor Kinderen. Daarna hebben de kinderen meegedaan aan allerlei sportieve spelletjes, die ook heel sportief werden gespeeld. We willen alle ouders bedanken die geholpen hebben om er een mooie dag van te maken. Zonder deze hulp konden we dit allemaal niet voor elkaar krijgen!

Vorige week woensdag hebben wij een studiemiddag gehad met het hele team. Tijdens deze studiedag hebben wij het jaar doorgenomen, waarbij wij de kansen en de aandachtspunten van de Franciscus in kaart hebben gebracht. Daarnaast ook de sterke en mogelijke verbeterpunten van de school. Deze nemen wij mee voor volgend jaar en zullen in het jaarplan
een plaats krijgen. Het was een enorme productieve dag waarbij de teamspirit duidelijk aanwezig was. KBS Franciscus heeft een team om trots op te zijn. En nu mogen we allemaal even genieten. We mogen ons weer even opladen voor de laatste 9 weken van het schooljaar. Het gaat echt enorm snel. Ik wens u allemaal een fijne vakantie toe.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Groep 4 op vrijdagmiddag naar school
Zoals eerder vermeld in zowel de maandmemo als in de brieven rondom het continurooster, zal groep 4 na de meivakantie ook de vrijdagmiddag naar school gaan. Door de overgang naar dit continurooster is het belangrijk dat een school haar plicht, om over acht schooljaren haar leerlingen minimaal 7.520 uur les aan te bieden, nauwlettend blijft volgen. Door de invoering van het continurooster en de wijziging in uren, zullen de leerlingen die in de huidige groepen 4 zitten het minimaal aantal uren niet halen.

Read More

Maandmemo april 2017

By | Algemeen nieuws, Maandmemo | No Comments

Beste ouders,
Het voorjaar is in volle gang: de klok is een uur vooruit, het is heerlijk weer en de leerlingen kunnen weer volop buitenspelen. Komende maand staat er weer genoeg op de rol met o.a. de kijkavond, het paasfeest, de Koningsspelen en de meivakantie in het vooruitzicht. Kortom, een mooie maand waar we van gaan genieten.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

Leerplicht
Er gaat per 1 april 2017 (en dat is geen grapje) wat veranderen rond de wet op de leerplicht. Per 1 april zijn basisscholen in Nederland VERPLICHT om elk ongeoorloofd verzuim te melden in het Verzuimregister van DUO. Vervolgens stuurt DUO alle informatie automatisch door naar de leerplichtambtenaar.
Bij ongeoorloofd verzuim kunt u denken aan:
– Zonder schriftelijke toestemming van de directie eerder op vakantie gaan of later terugkomen.
– Leerlingen die thuisblijven omdat ouders er niet in slagen om een kind op tijd naar school te brengen.
– Leerlingen die ziek gemeld worden vlak voor of na een vakantie of weekend, maar vervolgens wel op vakantie gaan.
– Leerlingen die regelmatig te laat op school komen, zelfs al is dat een paar minuten.

Deze nieuwe wet betekent dat alle meldingen rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar terecht komen. Scholen oordelen niet, maar hebben een meldingsplicht. Meer informatie kunt u vinden op www.rblutrechtnoordwest.nl

TSOpro
Vanaf 1 januari 2017 is Theeplein veranderd in TSOpro. U kunt de TSOprowebsite vinden op: https://franciscusmaarssenbroek.tsopro.nl/ Via een link op onze website www.kbsfranciscus.nl komt u ook in het registratiesysteem. Betty v.d. Laan is overblijfcoördinator, zij is telefonisch bereikbaar via tel.nr. 06-46495627 of per mail laan@kbsfranciscus.nl.

Vakantierooster 2017-2018
Binnen de GMR is het volgende vakantierooster voor volgend schooljaar vastgesteld:
Read More

Verhuist en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden