Een afspraak maken?

Wilt u een afsprak maken buiten de ouderavonden, en normale afspraken om? Dit is mogelijk onder gespecificeerde omstandigheden.
Hiermee kunt u afspraak indienen voor een juf of meester of voor de het schoolhoofd.

Vul de onderstaande gegevens in